Pojem v slovníku:

Pôvodné výrobky

Výrobky, ktoré majú pôvod v strane dohody o obchode, pretože spĺňajú pravidlá pôvodu stanovené danou preferenčnou obchodnou dohodou, a preto môžu využívať preferenčné colné sadzby tejto preferenčnej obchodnej dohody. Pozri tiež „status pôvodu“.

Súvisiaci obsah:

Pravidlá pôvodu

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy