Terminu tal-glossarju:

Kapitoli, intestaturi u subintestaturi

Jirreferi għall-istruttura tas-Sistema Armonizzata ta’ Deskrizzjoni u Kodifikazzjoni tal-Merkanzija, magħrufa bħala s-Sistema Armonizzata (SA). Kapitolu huwa numru bi 2-il ċifra; intestatura hija numru bi 4-il ċifra; subintestatura huwa numru b’ 6 ċifri. Pereżempju: Kapitolu 10: ċereali; intestatura 10.06: ross; subintestatura 1006.30: ross mitħun kollu jew nofsu mitħun, kemm jekk illustrat jew igglejżjat jew le.

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr