Όρος στο γλωσσάριο:

Κεφάλαια, κλάσεις και διακρίσεις

Αναφέρεται στη δομή του εναρμονισμένου συστήματος περιγραφής και κωδικοποίησης των εμπορευμάτων, που είναι γνωστό ως εναρμονισμένο σύστημα (ΕΣ). Πρόκειται για κεφάλαιο με 2ψήφιο αριθμό· πρόκειται για κλάση με 4 ψηφία· η διάκριση είναι ένας 6ψήφιος αριθμός. Για παράδειγμα: Κεφάλαιο 10: σιτηρά· τομέας 10.06: ρύζι· δασμολογική διάκριση 1006.30: ρύζι μισολευκασμένο ή λευκασμένο, έστω και γυαλισμένο ή στιλβωμένο.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις