Речник на термините:

Глави, позиции и подпозиции

Отнася се до структурата на Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, известна като Хармонизираната система (ХС). Глава е 2-цифрено число; заглавието е 4-цифрен номер; подзаглавие е 6-цифрен номер. Например: Глава 10: зърнени култури; функция 10.06: ориз; подпозиция 1006.30: ориз, полубланширан или бланширан (избелен), дори полиран или гланциран.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки