Termin ze słowniczka:

Działy, pozycje i poddziały

Odnosi się do struktury zharmonizowanego systemu oznaczania i kodowania towarów, znanego jako system zharmonizowany (HS). Rozdział jest 2-cyfrowym numerem; pozycja jest 4-cyfrowym numerem; podpozycja jest 6-cyfrowym numerem. Na przykład: Rozdział 10: zboża; dział 10.06: ryżu; podpozycja 1006.30: ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet polerowany lub glazurowany.

Udostępnij tę stronę: