Pojem v slovníku:

Kapitoly, položky a podpoložky

Označuje štruktúru harmonizovaného systému opisu a číselného označovania tovaru ako harmonizovaného systému (HS). Kapitola je 2-miestne číslo; nadpis je 4-miestne číslo; podpoložka je číslo s 6-miestnym číslom. Napríklad: Kapitola 10: obilniny; okruh 10.06: ryža; podpoložka 1006.30: polobielená alebo bielená ryža, tiež hladená alebo leštená.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy