Izraz v glosarju:

Splošna shema preferencialov

Sistem trgovanja, ki za nekatere države enostransko dodeljuje enostransko preferencialne tarife na nevzajemni podlagi. Leta 1971 je bil odobren na podlagi GATT, da so lahko industrializirane države članice sprejele enosmerne tarifne preferenciale v korist držav v razvoju.

Odpoved pravici je bila leta 1979 bolj splošna in stalna, saj je bila sprejeta „klavzula o omogočitvi“, ki je industrijsko razvitim državam omogočila izvajanje ukrepov za razširitev „diferenciranega in ugodnejšega obravnavanja“ na države v razvoju.

EU je leta 1971 uvedla ta preferencialni sistem, da bi državam v razvoju pomagala prodati več svojih izdelkov v industrializiranih državah in zgraditi lastno industrijo. Preferenciali GSP se odobrijo za izvoz posebnih izdelkov iz določenih držav.

Deli to stran:

Hitre povezave