Όρος στο γλωσσάριο:

Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων

Ένα σύστημα διαπραγμάτευσης που χορηγεί μονομερώς προτιμησιακούς δασμούς σε ορισμένες χώρες επί μη αμοιβαίας βάσης. Εγκρίθηκε από την GATT το 1971 και επέτρεψε στα εκβιομηχανισμένα μέλη να υιοθετήσουν μονομερείς δασμολογικές προτιμήσεις υπέρ των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η παρέκκλιση έγινε πιο γενική και μόνιμη το 1979 με την έγκριση της ρήτρας «εξουσιοδότησης» που επιτρέπει στις εκβιομηχανισμένες χώρες να εφαρμόσουν μέτρα για την επέκταση της «διαφοροποιημένης και πιο ευνοϊκής μεταχείρισης» στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Η ΕΕ εγκαινίασε το εν λόγω προτιμησιακό σύστημα το 1971 για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να πωλούν περισσότερα προϊόντα τους σε βιομηχανικές χώρες και να δημιουργήσουν τη δική τους βιομηχανία. Οι προτιμήσεις ΣΓΠ χορηγούνται στις εξαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων από συγκεκριμένες χώρες.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις