Pojem ve slovníčku:

Všeobecný systém preferencí

Obchodní systém, který uděluje určitým zemím jednostranně preferenční sazby na nerecipročním základě. Byla schválena dohodou GATT z roku 1971, která umožnila průmyslovým členům přijmout jednosměrné celní preference ve prospěch rozvojových zemí.

Výjimka byla v roce 1979 stanovena na obecnější a trvalejší základě přijetím „zmocňovací doložky“, která umožnila průmyslovým zemím zavést opatření rozšiřující „rozdílné a příznivější zacházení“ s rozvojovými zeměmi.

EU zavedla tento preferenční systém v roce 1971 s cílem pomoci rozvojovým zemím prodávat více výrobků v průmyslových zemích a vybudovat si vlastní průmysl. Preference v rámci systému GSP se poskytují na vývoz konkrétních produktů z určitých zemí.

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy