Term fra ordlisten:

Generelt toldpræferencesystem

Et handelssystem, der ensidigt indrømmer visse lande ensidige præferencetoldsatser. Den blev godkendt af GATT i 1971 og gjorde det muligt for de industrialiserede lande at indføre envejspræferencer til fordel for udviklingslandene.

Afkaldet blev gjort mere generelt og permanent i 1979 med vedtagelsen af den "bemyndigelsesklausul", der giver de industrialiserede lande mulighed for at gennemføre foranstaltninger, der udvider "differential og gunstigere behandling" til udviklingslandene.

EU iværksatte i 1971 denne præferenceordning for at hjælpe udviklingslandene med at sælge flere af deres produkter i de industrialiserede lande og opbygge deres egen industri. GSP-præferencerne indrømmes eksport af specifikke produkter fra bestemte lande.

Del denne side: