Pojem v slovníku:

Všeobecný systém preferencií

Systém obchodovania, ktorý jednostranne udeľuje preferenčné colné sadzby určitým krajinám. Dohoda bola schválená na základe GATT v roku 1971, čo umožnilo priemyselným členom prijať jednostranné colné preferencie v prospech rozvojových krajín.

V roku 1979 sa táto výnimka stala všeobecnejšou a trvalou s prijatím „splnomocňujúcej doložky“, ktorá umožňuje priemyselným krajinám implementovať opatrenia, ktorými sa rozširuje „diferencované a priaznivejšie zaobchádzanie“ na rozvojové krajiny.

EÚ spustila tento preferenčný systém v roku 1971 s cieľom pomôcť rozvojovým krajinám predávať viac svojich výrobkov v priemyselne vyspelých krajinách a vybudovať svoj vlastný priemysel. Preferencie VSP sa udeľujú na vývoz konkrétnych výrobkov z konkrétnych krajín.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy