Termin ze słowniczka:

Ogólny system preferencji

System transakcyjny, który jednostronnie przyznaje niektórym krajom jednostronnie preferencyjne taryfy. Został on zatwierdzony w ramach GATT w 1971 r., umożliwiając krajom uprzemysłowionym przyjęcie jednokierunkowych preferencji taryfowych na rzecz krajów rozwijających się.

W 1979 r., wraz z przyjęciem „klauzuli wspomagającej” pozwalającej krajom uprzemysłowionym na wdrażanie środków mających na celu rozszerzenie „zróżnicowanego i bardziej korzystnego traktowania” na kraje rozwijające się, zrzeczenie się było bardziej ogólne i stałe w r.

W 1971 r. UE uruchomiła ten system preferencji, aby pomóc krajom rozwijającym się w sprzedaży większej ilości swoich produktów w krajach uprzemysłowionych oraz w tworzeniu własnej branży. Preferencje GSP przyznawane są na wywóz określonych produktów z określonych krajów.

Udostępnij tę stronę: