Term i ordlistan:

Det allmänna preferenssystemet

Ett handelssystem som ensidigt beviljar vissa länder förmånstullar på icke-ömsesidig grund. Det godkändes av GATT 1971, vilket gjorde det möjligt för de industrialiserade länderna att anta förmånliga tullförmåner till förmån för utvecklingsländerna.

Undantaget gjordes mer allmänt och permanent under 1979 med antagandet av ”bemyndigandeklausulen” som gör det möjligt för industriländerna att genomföra åtgärder som utvidgar ”differentierad och mer gynnsam behandling” till att omfatta utvecklingsländerna.

EU lanserade detta förmånssystem 1971 för att hjälpa utvecklingsländerna att sälja mer av sina produkter i industriländer och bygga upp sin egen industri. Förmåner enligt det allmänna preferenssystemet beviljas för export av särskilda produkter från vissa länder.

Dela sidan:

Genvägar