Term uit de woordenlijst:

Stelsel van algemene preferenties

Een handelssysteem dat niet-wederkerige preferentiële tarieven voor bepaalde landen toekent. Het werd in 1971 door de GATT goedgekeurd, waardoor de geïndustrialiseerde landen in staat werden gesteld eenzijdige tariefpreferenties aan te nemen ten gunste van de ontwikkelingslanden.

De ontheffing werd meer in het algemeen en permanent gemaakt in 1979 met de goedkeuring van de „machtigingsclausule”, waardoor de geïndustrialiseerde landen maatregelen konden nemen om „een gedifferentieerde en gunstiger behandeling” van de ontwikkelingslanden uit te voeren.

De EU heeft dit preferentiële systeem in 1971 gelanceerd om ontwikkelingslanden te helpen meer van hun producten in geïndustrialiseerde landen te verkopen en hun eigen industrie op te bouwen. SAP-preferenties worden verleend voor de uitvoer van specifieke producten uit bepaalde landen.

Deze pagina delen:

Snelle links