Речник на термините:

Обща схема от преференции

Система за търговия, която предоставя едностранно преференциални тарифи на определени държави на нереципрочна основа. Той беше одобрен от ГАТТ през 1971 г. и дава възможност на индустриализираните членове да приемат еднопосочни тарифни преференции в полза на развиващите се страни.

Освобождаването беше направено по-общо и постоянно през 1979 г. с приемането на „упълномощаващата клауза „, която позволява на индустриализираните страни да прилагат мерки, разширяващи „диференцирано и по-благоприятно третиране“ на развиващите се страни.

През 1971 г. ЕС стартира тази преференциална система, за да помогне на развиващите се страни да продават повече продуктите си в индустриализираните страни и да изградят свой собствен сектор. Преференциите по ОСП се предоставят за износ на конкретни продукти от определени държави.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки