Sõnastiku mõiste:

Üldiste tariifsete soodustuste kava

Kaubandussüsteem, mis annab ühepoolsed soodustariifid teatavatele riikidele mittevastastikusel alusel. See kiideti GATTiga heaks 1971. aastal, võimaldades tööstusriikidest liikmetel võtta vastu ühesuunalised tariifsed soodustused arengumaadele.

Loobumine muudeti üldisemaks ja püsivamaks 1979. aastal, kui võeti vastu „lubamisklausel“, mis võimaldab tööstusriikidel rakendada meetmeid, mis laiendavad „diferentseeritud ja soodsamat kohtlemist“ arengumaadele.

EL käivitas selle soodussüsteemi 1971. aastal, et aidata arengumaadel müüa rohkem oma tooteid tööstusriikides ja ehitada üles oma tööstus. Üldiste tariifsete soodustuste kava raames antakse soodustusi konkreetsete toodete ekspordile teatavatest riikidest.

Jagage seda lehte: