Често задавани въпроси:

Какво представлява моят търговски асистент по въпросите на услугите и инвестициите?

Моят търговски асистент по въпросите на услугите и инвестициите е последното разширяване на Access2Markets. Тя предлага безплатна информация на дружествата от ЕС относно условията, на които те трябва да отговарят, когато изнасят услуги на пазари извън ЕС.

Можете да намерите информация за изискванията, които дружествата от ЕС трябва да изпълняват, за да изнасят услуги и да имат достъп до пазари извън ЕС, по три начина на предоставяне, както и информация за отговорните органи в трети държави. Понастоящем информацията е на разположение за правни услуги и морски услуги в Канада и Обединеното кралство. Обхванатите сектори и държави в сферата на услугите ще бъдат постепенно разширявани.

Наличната информация за моя търговски асистент по въпросите на услугите и инвестициите не е правно обвързваща.

Наличната информация се актуализира веднъж годишно.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки