Често задавани въпроси:

Какво представлява моят търговски асистент в областта на услугите и инвестициите?

Моят търговски асистент по въпросите на услугите и инвестициите е последното разширяване на Access2Markets. Тя предлага на дружествата от ЕС безплатна информация относно условията, на които трябва да отговарят, когато изнасят услуги на пазари извън ЕС.

Можете да намерите информация за изискванията, на които трябва да отговаря дадено дружество от ЕС, за да изнасят услуги и да имат достъп до пазари извън ЕС, в три вида доставки, както и информация за отговорните органи в трети държави. Понастоящем информацията е налична за правните и морските услуги в Канада и Обединеното кралство, както и за счетоводните услуги в Обединеното кралство. Обхванатите сектори и държави в сферата на услугите ще бъдат постепенно разширени.

Наличната информация за моя търговски сътрудник по въпросите на услугите и инвестициите не е правно обвързваща.

Наличната информация се актуализира веднъж годишно.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки