Bindende tariferingsoplysning

Hvis du på forhånd har retssikkerhed for, at du anvender den korrekte klassificering af dine varer, kan du ansøge om en afgørelse om bindende tariferingsoplysninger (BTO).

Bindende tariferingsoplysninger vedrører en retlig afgørelse, som toldmyndighederne træffer vedrørende tariferingen af Deres produkt. Det er derfor

  • udstedt for en bestemt vare
  • giver vished om dit produkts klassificering
  • gyldig i tre år
  • er bindende for dig og alle toldadministrationer i EU

 

Følg de trin, der angives her for at få bindende tariferingsoplysninger.

Når du har fået bindende tariferingsoplysninger, skal du anvende den på toldprocedurer, når du eksporterer eller importerer dine varer.

Du skal også huske at angive det i din toldadministration.

Læs mere om toldprocedurer ved import og eksport på webstedet for Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion.

Del denne side: