Produktklassificering

Alle produkter, der eksporteres fra eller importeres til EU, tariferes under en toldposition. Klassificeringen hjælper dig med at forstå, hvilke betingelser og takster der gælder for dit specifikke produkt. Toldkoden, også  kaldet produktkode, indeholder oplysninger om

  • toldsatser og andre afgifter, der anvendes på produktet
  • eventuelle beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. antidumping)
  • indførsels- og udførselsformaliteter og andre ikke-toldmæssige krav (sundhedscertifikater, kvalitetskontrol, CE-mærkning osv.)

Det globale klassifikationssystem kaldes det harmoniserede system ( HS). Det er en ordning, der er udviklet af Verdenstoldorganisationen (WCO), og som omfatter ca. 5,000 varegrupper. Den er organiseret i en hierarkisk struktur af

  • afsnit
  • kapitel (2 cifre)
  • rubrikker (4 cifre)
  • underoverskrift (6 cifre)

Det understøttes af fortolkningsregler og forklarende bemærkninger.Verdenstoldorganisationen (WCO) har udarbejdet en liste over lande, der anvender det harmoniserede system.

Den kombinerede nomenklatur i Den Europæiske Union (EU) er EU's ottecifrede koder, der omfatter HS-koderne med yderligere EU-underopdelinger og retlige noter, der er oprettet specifikt med henblik på at imødekomme EU's behov.

Del denne side: