Αρχίζοντας να εμπορεύεται αγαθά

Σχεδιάζει η εταιρεία σας να πραγματοποιήσει εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ για πρώτη φορά; Η ενότητα αυτή σας βοηθά να αξιολογήσετε κατά πόσον η εταιρεία σας είναι έτοιμη και σας βοηθά να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία της εισαγωγής/εξαγωγής εμπορευμάτων.

Σκέφτεστε να πραγματοποιήσετε εμπορικές συναλλαγές με χώρες εκτός της ΕΕ για πρώτη φορά;

Αυτοί οι οδηγοί βήμα προς βήμα θα σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία

Κάθε οδηγός διαθέτει επίσης συνοπτικό κατάλογο ελέγχου που μπορείτε να τηλεφορτώσετε.

Αν θέλετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με μια συγκεκριμένη αγορά, επισκεφθείτε την ενότητα «Αγορές» ή επισκεφθείτε τον βοηθό μου για το εμπόριο.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις

  1. Όταν η τιμή αναφέρεται στο βάρος, είναι το μεικτό ή το καθαρό βάρος της;
  2. Πώς μπορώ να βρω τον εισαγωγικό δασμό που ισχύει για το προϊόν μου;
  3. Εάν θέλω να πουλάσω το προϊόν μου σε διάφορες χώρες της ΕΕ, υπάρχουν εισαγωγικοί δασμοί για την πληρωμή κάθε φορά που το προϊόν μου εισέρχεται σε άλλη χώρα;
  4. Μπορώ να λάβω κατάλογο προϊόντων που χρεώνονται με συντελεστή κατά την εισαγωγή 0%
  5. Οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ ή σε εθνικό επίπεδο;
  6. Πώς επιβαρύνεται ο ΦΠΑ στην ΕΕ;
  7. Τα τρόφιμα που εξάγονται στην ΕΕ πρέπει να προέρχονται από εγκεκριμένη από την ΕΕ εγκατάσταση;
  8. Πώς μπορώ να λάβω έγκριση για την εξαγωγή ιχθύων στην ΕΕ;
  9. Σε ποιες γλώσσες διατίθεται ο εμπορικός βοηθός μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;
  10. Πρέπει να πληρώσω για να χρησιμοποιήσω τον εμπορικό βοηθό μου για τις υπηρεσίες και τις επενδύσεις;