Όρος στο γλωσσάριο:

Καταγωγή εμπορευμάτων

Δηλώνει την «οικονομική ιθαγένεια» των προϊόντων και δεν πρέπει να συγχέεται με την «προέλευση». Μια καλή προέλευση καθορίζει τους δασμούς, τα μέτρα, τους ισοδύναμους φόρους, τους ποσοτικούς περιορισμούς και τις υποχρεώσεις.

 

Σχετικό περιεχόμενο:

Κανόνες καταγωγής

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις