ELi-Türkiye tolliliit

Kas olete huvitatud Türkiye toodete importimisest? See jaotis aitab teil mõista ELi tolliliitu Türkiyega.

Lühitutvustus

Tolliliit Türkiyega on olnud jõus alates 1995. aastast ning põhineb 1963. aasta Ankara lepingul ja selle lisaprotokollil (1970). Sellega nähakse ette

 • tolliliidu kahe osa vaheline vaba liikumine hõlmatud kaupade puhul, mis on pärast kolmandatest riikidest importimist kas Türkiyes või EÜs täielikult toodetud või vabasse ringlusse lubatud
 • Türkiye vastavusse viimine ühenduse ühise tollitariifistikuga, sealhulgas sooduskord, ning kaubanduspoliitika meetmete ühtlustamine
 • tollialaste õigusaktide ühtlustamine, eelkõige tollikoostöö komitee otsuste (nt otsus nr 1/2001) ja tolliküsimustes antava vastastikuse abi kaudu
 • muude õigusaktide ühtlustamine (intellektuaalomand, konkurents, maksustamine,...)
 • põllumajanduse soodusleping (päritolureeglid)

Kaubavahetus

Tolliliit hõlmab ainult

Tolliliit ei olevalmis

 • põllumajandustooted, nagu on määratletud Amsterdami lepingu I lisas. Nende suhtes kohaldatakse 1998. aasta otsust põllumajandustoodetega kauplemise korra kohta.
 • söe- ja terasetooted, mis on hõlmatud Euroopa Söe- ja Teraselepinguga. Nende suhtes kohaldatakse Euroopa Söe- ja Teraseühenduse (Türkiye) lepingut ESTÜga hõlmatud toodete vabakaubanduspiirkonna kohta.

Tariifid

 • tollimaksuvabad tollimaksud ja nullkvoodid tolliliiduga hõlmatud kaupadele
 • EList pärit ja Türkiyesse eksporditud konkreetse toote tariifid, kasutades Minu kaubandusassistenti
 • oma Türkiyest pärit ja ELi eksporditava konkreetse toote tariifid, kasutades selleks Minu kaubandusassistenti

ELi-Türkiye tolliliiduga hõlmatud kaupade päritolureeglid

 

Kontrollige oma toote suhtes kohaldatavaid päritolureegleid minu kaubandusassistendi kaudu.

Tootenõuded

Tehnilised eeskirjad ja nõuded

 • tutvuge tehniliste nõuete, eeskirjade ja protseduuridega, millele kaup peab Euroopa Liitu importimiseks vastama
 • otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid erieeskirju ja -eeskirju minu kaubandusassistendist. Teie tootega seotud nõuetega tutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida oma toote nime järgi sisseehitatud otsingumootorist.

Sanitaar- ja ohutusnõuded

 • tutvuge tervishoiu-, ohutus-, sanitaar- ja fütosanitaarstandarditega, millele kaubad peavad vastama, et neid saaks Euroopa Liitu importida
 • otsige oma toote ja selle päritoluriigi suhtes kohaldatavaid tervishoiu-, ohutus- ja sanitaareeskirju minu kaubandusassistendist. Teie tootega seotud nõuetega tutvumiseks peate kõigepealt teadma selle tollikoodi. Kui te ei tea tollikoodi, saate seda otsida sisseehitatud otsingumootorist oma toote nimega.

Tollivormistusdokumendid ja -menetlused

Täielikult tolliliidus saadud või toodetud või tolliliidus vabasse ringlusse lubatud kaup võib liikuda tolliliidu territooriumil kõikjal, kui sellega on kaasas kaupade liikumissertifikaadiga A.TR. kehtestatud tollistaatuse tõend.

 • tutvuge muude tollivormistusdokumentide ja -menetlustega, mida on vaja Euroopa Liitu importimiseks

Intellektuaalomand ja geograafilised tähised

 • lisateave intellektuaalomandi ja geograafilisi tähiseid käsitlevate õigusaktide kohta ELis ning ELi intellektuaalomandi õiguste poliitika kohta kaubanduses

Teenuskaubandus

 • lisateave teenuskaubanduse eeskirjade, eeskirjade ja võimaluste kohta

Riigihanked

 • üldine teave riigihankeid käsitlevate õigusaktide, eeskirjade ja eri turgudele juurdepääsu kohta
 • konkreetne teave ELi riigihanketuru kohta

Investeerimiseks

 • leidke üldine teave, mis võimaldab teie investeeringut välismaale
 • leidke konkreetne teave, kui investeerite välismaalt ELi

Lingid ja dokumendid

Jagage seda lehte: