Veebipõhised vahendid ja teenused väikeettevõtetele

Veebipõhised vahendid ja teenused väikeettevõtetele

Teenused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd)

Teave messide kohta

  • SaksamaaÕiglase Tööstusliidu AUMA kaubandusmesside andmebaas AUMA (teave Saksamaa ja kogu maailma messide kohta), mis sisaldab üksikasju ürituste kohta, näiteks kuupäevi, jaotusandmeid, statistikat ja teavet selle kohta, kuidas messide ja ürituste korraldajatega ühendust võtta.

Kaubanduslepingute väikesed ja keskmise suurusega peatükid

Kõik uued kaubanduslepingud sisaldavad partnerriigi nõusolekul VKEde peatükki. See võimaldaks paremat teabevahetust turulepääsu küsimustes ning viljakat koostööd komisjoni ja partnerriigi vahel VKEdega seotud küsimuste käsitlemisel kaubanduslepingu raames.

Lisaks leppis ELi-Kanada laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ühiskomitee 26. septembril 2018 konkreetses VKEsid käsitlevas soovituses kokku, et kumbki lepinguosaline annab teise lepinguosalise VKEdele internetipõhist teavet CETA ja turulepääsu kohta ning et kummagi poole VKEde kontaktpunkt teeb koostööd VKEde konkreetsete probleemide lahendamiseks.

Piirkondlikud kaubanduse kasutajatoed

Piirkondlikud kasutajatoed on välja töötatud ja kasutusele võetud, et anda konkreetse piirkonna VKEdele kohandatud kaubandusteavet, et toetada nende vajadusi piirkonnas ja ELis kauplemisel. Piirkondlike kasutajatugede eesmärk on toetada kasutajaid sellise teabega nagu ekspordituru teave, turulepääsualane abi, nõustamine regulatiivsetes küsimustes, suunised piirkonnale omaste kaubanduse eripärade kohta, et aidata ettevõtetel paremini kaasa nende jõupingutustele rahvusvahelistumisel ja nende püüdlustele eri piirkondades kogu maailmas.

Idapartnerluse kaubanduse kasutajatugi

Juurdepääs idapartnerluse kaubanduse kasutajatoele, et teha kindlaks kaubandusvõimalused, leida teavet turulepääsu tingimuste kohta ning kontakte võimalike partneritega viies idapartnerluse riigis (Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova Vabariik ja Ukraina). Kauplejad saavad platvormi kasutada, et suurendada oma eksporti ja laieneda täiendavatele turgudele.

Idapartnerluse kaubanduse kasutajatugi on ELi rahastatav projekt algatuse EU4Business raames, mille on kavandanud ja rakendanud Rahvusvaheline Kaubanduskeskus, et suurendada piirkonna ja Euroopa Liidu idapartnerlusriikide mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEde) kaubanduse konkurentsivõimet.

Euromedi kaubanduse kasutajatugi

Juurdepääs Euroopa – Vahemere piirkonna kaubanduse kasutajatoele, et teha kindlaks kaubandusvõimalused, leida teavet turulepääsu kohta ning kontakte võimalike partneritega kümnes Euroopa – Vahemere piirkonna riigis (Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina, Tuneesia ja Türkiye). Kauplejad saavad seda kasutada oma ekspordi suurendamiseks ja täiendavatele turgudele laienemiseks. Samuti pakub ta teenuskaubanduse statistikat ja välismaiste otseinvesteeringute vooge.

Euromedi kaubanduse kasutajatugi on ELi rahastatav algatus, mille on kavandanud ja rakendanud Rahvusvaheline Kaubanduskeskus, et suurendada Euroopa – Vahemere piirkonna riikide ja Euroopa Liidu mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kaubanduse konkurentsivõimet.

Võtke meiega ühendust

VKEde, turulepääsu ja selle veebisaidi teabega seotud konkreetseid päringuid saate esitada kontaktvormi kaudu.

Jagage seda lehte: