Version: 1.6.1.43 (2021-05-06 14:34)
Sõnastiku mõiste:

Kindla määraga @-@ impordiväärtus

Kui ühise tollitariifistiku tollimaksumäära kohaldamine sõltub imporditud kaubasaadetise hinnast piiril, kontrollitakse hinna õigsust, kasutades kindlat impordiväärtust, mille arvutab välja komisjon toodete ja päritolumaade kaupa, võttes aluseks toote kaalutud keskmised hinnad liikmesriikide tüüpilistel imporditurgudel või vajaduse korral muudel turgudel.

Jagage seda lehte:

Kiirlingid