05 detsember 2019

Komisjon karistab Hiina lauanõude eksportijaid ELi dumpinguvastastest tollimaksudest kõrvalehoidmise eest

Otsus tehti pärast põhjalikku uurimist, mille komisjon algatas käesoleva aasta märtsis omal algatusel (ex officio), arvestades mõnede Hiina äriühingute ekspordi järsku kasvu viimase viie aasta jooksul (2014-2018).

Uurimine on kinnitanud, et Hiina äriühingud hoiduvad kõrvale umbes 36 % ulatuses dumpinguvastastest tollimaksudest, suunates oma keraamikaekspordi teiste äriühingute kaudu, kelle suhtes kohaldati madalamat, umbes 18 % dumpinguvastast tollimaksu.

Hiina äriühingute suhtes, kelle puhul leiti, et nad on aidanud tollimaksudest kõrvale hoida – kokku üle 30 –, kohaldatakse seega ka kõrgemat tollimaksumäära, mis on ligikaudu 36 %.

Uusi tollimakse hakatakse kohaldama alates 21. märtsist 2019 ning tagasiulatuvalt tuleb sisse nõuda ligikaudu 15 miljonit eurot tollimakse.

See on komisjoni seni suurim meetmetest kõrvalehoidmist käsitlev uurimine. See hõlmas märkimisväärseid ressursse: 20 komisjoni uurijat tegid 50 Hiina äriühingus kohapealseid kontrolle.

Taustteave EL

on kohaldanud Hiinast pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes dumpinguvastaseid meetmeid alates 2013. aasta maist. 2019. aasta juulis otsustas komisjon pikendada meetmete kehtivust veel viieks aastaks, võttes arvesse, et dumping jätkus.
Laua- ja kööginõude tööstus
on Euroopa Liidus väga killustatud, umbes pool sellest koosneb suurest arvust VKEdest. Sektoris töötab otseselt ligikaudu 27 000 töötajat, kes teenindavad Euroopa kliente kvaliteetsete toodetega. Euroopa tootjate turuosa on ligikaudu 30 %, samas kui Hiina tootjate turuosa Euroopa Liidus on üle 55 %. Tänased meetmed aitavad taastada ausa konkurentsi.

Lisateave: määrus,

millega kehtestatakse meetmetest kõrvalehoidmise vastased tollimaksud ELi kaubanduskaitsepoliitika

Jagage seda lehte: