01 jaanuar 2024

Teatavates ELi liikmesriikides 1. jaanuaril 2024 kohaldatavate käibemaksumäärade muutused

Mõned ELi liikmesriigid muudavad oma käibemaksumäärasid alates 1. jaanuarist 2024 järgmiselt:

Luksemburg:

Alates 1. jaanuarist 2024 on standard-, vahe- ja vähendatud käibemaksumäärasid suurendatud 1 %:

 • Harilik maksumäär: 17 % (võrreldes 16 %ga);
 • Vahemäär: 14 % (võrreldes 13 %-ga): kohaldatakse käibemaksuseaduse C liites nimetatud kaubatarnete ja teenuste osutamise suhtes, näiteks:
  • tahked mineraalkütused,
  • mineraalõlid ja puit, mis on ette nähtud kasutamiseks kütusena,
  • detergentide ja puhastusvahendite valmistised, mõned veinid jne.
 • Vähendatud maksumäär: 8 % (võrreldes 7 %ga): kohaldatakse käibemaksuseaduse A liites nimetatud kaubatarnete ja teenuste osutamise suhtes, näiteks:
  • kütteks, valgustuseks ja mootorikütuseks kasutatav veeldatud või gaasiline gaas,
  • lillekasvatustooted,
  • teatavad kunstiteosed jne.
 • Oluliselt vähendatud käibemaksumääraks jääb 3 %.

Õiguslik viide: Loi du 26/10/2022 portant mise en ●uvre de la baisse temporaire du taux de TVA et modifiant la loi du 12/05/2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de certains produits pétroliers (Mémorial A n° 534–26/10/2022): https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/10/26/a534/jo

Tšehhi Vabariik:

Alates 1. jaanuarist 2024 kohaldatakse Tšehhi Vabariigis järgmisi käibemaksumäärasid:

 • Harilik maksumäär: 21 %
 • Määra vähendamine: 12 %

Harilik maksumäär on endiselt 21 %, samas kui varasemad vähendatud maksumäärad (10 % ja 15 %) konsolideeriti uueks vähendatud määraks 12 %.

Õiguslik viide: Zákon č. 349/2023 Sb., millega muudetakse käibemaksuseadust:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-34

Eesti:

Alates 1. jaanuarist 2024 on harilikku käibemaksumäära tõstetud 20 %-lt 22 %-le. Jätkuvalt kohaldatakse kahte vähendatud maksumäära 5 % ja 9 %.

Õiguslik viide: Käibemaksuseaduse muutmise seadus (RT I, 01/07/2023, 2): https://www.riigiteataja.ee/akt/101072023002

Jagage seda lehte: