01 Jannar 2024

Bidliet fir-rati tal-VAT f’ċerti Stati Membri tal-UE applikabbli fl-1 ta’ Jannar 2024

Xi Stati Membri tal-UE jibdlu r-rati tal-VAT tagħhom mill-1 ta’ Jannar 2024 kif ġej:

Il-Lussemburgu:

Mill-1 ta’ Jannar 2024, ir-rati standard, intermedji u mnaqqsa tal-VAT żdiedu b’ 1 %:

 • Rata standard: 17 % (żieda minn 16 %);
 • Rata intermedja: 14 % (żieda minn 13 %): applikabbli għal kunsinni ta’ oġġetti u servizzi msemmija fl-Appendiċi C tal-liġi tal-VAT bħal:
  • karburanti minerali solidi,
  • żjut minerali u injam maħsuba biex jintużaw bħala karburant,
  • preparazzjonijiet għal deterġenti u preparazzjonijiet għat-tindif, xi nbejjed, eċċ.
 • Rata mnaqqsa: 8 % (żieda minn 7 %): applikabbli għal kunsinni ta’ oġġetti u servizzi msemmija fl-Appendiċi A tal-liġi tal-VAT bħal:
  • gass likwifikat jew gassuż, użat għat-tisħin, għad-dawl u għall-fjuwil tal-magni,
  • prodotti tal-florikultura,
  • ċerti xogħlijiet tal-arti, eċċ.
 • Ir-rata tal-VAT imnaqqsa ħafna se tibqa’ ta’ 3 %.

Referenza ġuridika Loi du 26/10/2022 portant mise en œuvre de la baisse temporaire du taux de TVA et modifiant la loi du 12/05/2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de cercers produits pétroliers (Mémorial A Nru 534–26/10/2022): https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/10/26/a534/jo

Ir-Repubblika Ċeka:

Mill-1 ta’ Jannar 2024, ir-rati tal-VAT li ġejjin huma applikabbli fir-Repubblika Ċeka:

 • Rata standard: 21 %
 • Titnaqqas ir-rata: 12 %

Ir-rata standard tibqa’ ta’ 21 %, filwaqt li r-rati mnaqqsa preċedenti (10 % u 15 %) ġew ikkonsolidati f’rata ġdida ta’ tnaqqis ta’ 12 %.

Referenza ġuridika Zákon č. 349/2023 Sb. li jemenda l-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-34

L-Estonja:

Mill-1 ta’ Jannar 2024, ir-rata standard tal-VAT żdiedet minn 20 % għal 22 %. Iż-żewġ rati mnaqqsa ta’ 5 % u 9 % jibqgħu japplikaw.

Referenza ġuridika Käibemaksuseaduse muutmise seadus li jemenda l-Att dwar it-Taxxa fuq il-Valur Miżjud (RT I, 01/07/2023, 2): https://www.riigiteataja.ee/akt/101072023002

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr