01 januar 2024

Ændringer i momssatserne i visse EU-medlemsstater gældende pr. 1. januar 2024

Nogle EU-medlemsstater ændrer deres momssatser pr. 1. januar 2024 som følger:

Luxembourg:

Fra den 1. januar 2024 er normalsatsen, den mellemliggende momssats og den nedsatte momssats blevet forhøjet med 1 %:

 • Normalsats: 17 % (en stigning fra 16 %)
 • Mellemliggende sats: 14 % (en stigning fra 13 %): finder anvendelse på leveringer af varer og ydelser som omhandlet i bilag C til momsloven, såsom:
  • fast mineralsk brændsel
  • mineralolier og træ bestemt til anvendelse som brændsel
  • præparater til vaske- og rengøringsmidler, nogle vine osv.
 • Nedsat sats: 8 % (en stigning fra 7 %): finder anvendelse på leveringer af varer og ydelser, der er omhandlet i bilag A til momsloven, såsom:
  • flydende eller gasformig gas, der anvendes til opvarmning, belysning og motorbrændstof
  • blomsterdyrkningsprodukter
  • visse kunstværker osv.
 • Den stærkt nedsatte momssats vil forblive på 3 %.

Retsgrundlag: Loi du 26/10/2022 portant mise en œuvre de la baisse temporaire du taux de TVA et modifiant la loi du 12/05/2022 instaurant une compensation financière permettant la réduction temporaire du prix de vente de Cerits produits pétroliers (Mémorial A nr. 534-26/10/2022): https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2022/10/26/a534/jo

Tjekkiet:

Fra den 1. januar 2024 gælder følgende momssatser i Tjekkiet:

 • Normalsats: 21 %
 • Reduktionssats: 12 %

Normalsatsen ligger fortsat på 21 %, mens de tidligere nedsatte satser (10 % og 15 %) er blevet konsolideret i en ny reduktionssats på 12 %.

Retsgrundlag: Zákon č. 349/2023 Sb. om ændring af momsloven:https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-34

Estland:

Fra den 1. januar 2024 er normalsatsen blevet hævet fra 20 % til 22 %. De to nedsatte satser på 5 % og 9 % finder fortsat anvendelse.

Retsgrundlag: Käibemaksuseaduse muutmise seadus om ændring af momsloven (RT I, 01/07/2023, 2): https://www.riigiteataja.ee/akt/101072023002

Del denne side:

Genveje