Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Téarma gluaise:

Próiseáil isteach

Foráil lena gceadaítear do mhonaróirí pobail amhábhair nó earraí leathmhonaraithe allmhairithe a phróiseáil lena n-athonnmhairiú laistigh den phobal, gan dualgas a bheith ar mhonaróirí dleacht chustaim agus CBL a íoc ar na hearraí a bheidh á n-úsáid.

Roinn an leathanach seo:

Naisc thapa