Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Termin ze słowniczka:

Uszlachetnianie czynne

Przepis, który zezwala na przetwarzanie przywożonych surowców lub półproduktów w celu ich powrotnego wywozu wewnątrz Wspólnoty, przez producentów wspólnotowych, bez konieczności uiszczania przez producentów ceł i podatku VAT od wykorzystywanych towarów.

Udostępnij tę stronę:

Linki