Version: 1.5.0.40 (2021-04-09 10:56)
Pojem v slovníku:

Aktívny zušľachťovací styk

Ustanovenie, ktorým sa umožňuje spracovanie dovezených surovín alebo polotovarov na spätný vývoz v rámci spoločenstva výrobcami spoločenstva, bez toho, aby výrobcovia museli platiť clo a DPH z použitého tovaru.

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy