Όρος στο γλωσσάριο:

Τελειοποίηση προς επανεξαγωγή

Διάταξη η οποία επιτρέπει στις εισαγόμενες πρώτες ύλες ή σε ημικατεργασμένα προϊόντα να υποβάλλονται σε επεξεργασία για επανεξαγωγή εντός της κοινότητας, από κοινοτικούς κατασκευαστές, χωρίς να υποχρεούνται οι κατασκευαστές να καταβάλλουν δασμούς και τον ΦΠΑ επί των αγαθών που χρησιμοποιούνται.

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις