Version: 1.3.0.36 (2021-02-26 16:09)
Term fra ordlisten:

Aktiv forædling

Bestemmelse, der gør det muligt for producenter i Fællesskabet at forarbejde importerede råmaterialer eller halvfabrikata til at blive genudført i Fællesskabet, uden at fabrikanterne skal betale told og moms af de varer, der anvendes.

Share this page:

Genveje