Речник на термините:

Активно усъвършенстване

Разпоредба, която позволява внесените суровини или полуготови стоки да се обработват за реекспорт в рамките на общността, от производители на Общността, без да се налага производителите да плащат мита и ДДС върху стоките, които се използват.

Споделяне на тази страница:

Бързи връзки