05 Nollaig 2019

Smachtbhannaí forchurtha ag an gCoimisiún ar onnmhaireoirí earraí boird ón tSín atá ag seachaint dleachtanna frithdhumpála an Aontais

Rinneadh an cinneadh tar éis imscrúdú críochnúil a rinne an Coimisiún ar a thionscnamh féin (ex officio) i mí an Mhárta i mbliana, mar gheall ar ardú mór in onnmhairí roinnt cuideachtaí Síneacha le cúig bliana anuas (2014-2018).

Tá sé deimhnithe ag an imscrúdú go bhfuil cuideachtaí Síneacha ag seachaint dleachtanna frithdhumpála thart ar 36 % trína n-onnmhairí ceirmeacha a sheoladh trí chuideachtaí eile a bhí faoi réir dleachtanna frithdhumpála níos ísle de 18 %.

Na cuideachtaí Síneacha – breis agus 30 ar an iomlán – ar chabhraigh siad le dul timpeall ar na dualgais, beidh siad faoi réir ráta dleachta níos airde de thart ar 36 % mar thoradh air sin.

Beidh feidhm ag na dleachtanna nua ón 21 Márta 2019 ar aghaidh, agus déanfar thart ar EUR15 milliún de dhleachtanna a bhailiú go haisghníomhach.

Is é seo an t-imscrúdú frith-imchéimniúcháin is mó de chuid an Choimisiúin go dtí seo. Bhí acmhainní an-suntasach ag baint leis agus rinne 20 imscrúdaitheoir de chuid an Choimisiúin fíoruithe ar an láthair ag 50 chuideachta ón tSín.

Cúlra

Tá bearta frithdhumpála á gcur i bhfeidhm ag an Aontas maidir le hearraí boird agus earraí cistine ceirmeacha a iompórtáil ón tSín ó mhí na Bealtaine 2013. I mí Iúil 2019, chinn an Coimisiún síneadh cúig bliana eile a chur leis na bearta, agus é á chur san áireamh go raibh na cleachtais dumpála i bhfeidhm i gcónaí.

Tá an tionscal earraí boird agus earraí cistine laistigh den Aontas Eorpach an-ilroinnte, agus tá líon mór FBManna i gceist le timpeall a leath de na táirgí sin. Tá thart ar 27 000 fostaí ag obair go díreach san earnáil, a fhreastalaíonn ar chustaiméirí na hEorpa le táirgí d’ardchaighdeán. Tá sciar de thart ar 30 % den mhargadh ag táirgeoirí na hEorpa, ach tá sciar den mhargadh ag táirgeoirí na Síne de níos mó ná 55 % laistigh den Aontas Eorpach. Cuideoidh bearta an lae inniu le hiomaíocht chóir a chur ar bun arís.

Chun tuilleadh faisnéisea fháil, Rialachán

lena bhforchuirtear beartascosanta trádála an
Aontais Eorpaigh in
aghaidh imchéimniúcháin

Roinn an leathanach seo: