Klasifikacija proizvoda

Svaki proizvod koji se izvozi iz EU-a ili uvozi u EU razvrstan je pod tarifnu oznaku. Razvrstavanje vam pomaže da razumijete koji se uvjeti i tarife primjenjuju na vaš određeni proizvod. Tarifna oznaka, koja senaziva i oznaka proizvoda, sadržava informacije o

  • stope pristojbi i druge pristojbe koje se primjenjuju na proizvod
  • sve primjenjive zaštitne mjere (npr. antidampinške mjere)
  • uvozne i izvozne formalnosti i drugi netarifni zahtjevi (zdravstveni certifikati, kontrole kvalitete, oznake CE itd.)

Globalni klasifikacijski sustav naziva se Harmonizirani sustav (HS). Riječ je o aranžmanu koji je razvila Svjetska carinska organizacija (WCO) i koji obuhvaća oko 5 000 skupina proizvoda. Organizirana je u hijerarhijskoj strukturi:

  • odjeljak
  • poglavlje (2 znamenke)
  • naslovi (4 znamenke)
  • podnaslovi (6 znamenki)

Potkrijepljena je pravilima tumačenja i napomenama s objašnjenjem.Svjetska carinska organizacija (WCO) navodi popis zemalja koje primjenjuju Harmonizirani sustav.

Kombinirana nomenklatura Europske unije (EU) osmeroznamenkasti je sustav označivanja EU-a koji se sastoji od oznaka HS s daljnjim potpodjelama EU-a i pravnih napomena posebno izrađenih kako bi se odgovorilo na potrebe EU-a.

Podijelite ovu stranicu:

Brze poveznice