Útmutató áruk kiviteléhez

Tervezi-e a vállalata, hogy árukat exportáljon az EU-n kívülre? Ez a szakasz segít annak megértésében, hogy vállalata készen áll-e az exportra, és felvázolja a kiviteli folyamat különböző lépéseit.

5 Termékexport felé tett lépések

 
 

Indulás előtt – Vállalkozik-e az Ön vállalkozása kereskedésre?

Tervezi-e, hogy első alkalommal exportál egy terméket?

Ezt megelőzően ellenőrizze, hogy cége készen áll-e:

 • Sikeres-e az Ön terméke a hazai piacon vagy más uniós országokban?
 • Az Ön vállalata képes-e a terméket az EU-n kívüli külföldi piacokon értékesíteni? Rendelkezik-e elegendő személyzettel, idővel, pénzügyi és jogi erőforrásokkal?
 • Az Ön vállalatának vezetése elkötelezett-e amellett, hogy az EU-n kívüli exportpiacokra is kiterjessze tevékenységét?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása átfogó pénzügyi/marketing/üzleti tervvel, amely egyértelműen meghatározott célokat tartalmaz az EU-n kívüli piacokra irányuló export támogatására?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalata konkrét stratégiával arra vonatkozóan, hogy miként exportálja a terméket az Ön exportpiacára? Előfordulhat például, hogy termékét közvetlenül az exportpiacán lévő vevőhöz, például egy másik vállalathoz vagy fogyasztóhoz exportálja, vagy közvetve, harmadik fél – például ügynök vagy forgalmazó – alkalmazásával. Mind a közvetlen, mind a közvetett kivitelt e-kereskedelmi platformok is támogathatják.
 • Adott esetben az Ön termékéhez kapcsolódó szellemi tulajdon oltalom alatt áll-e az Ön exportpiacán?
 • Rendelkezik-e az Ön vállalkozása megfelelő kapacitással és szakértelemmel ahhoz, hogy termékét az EU-n kívüli országok kulturális preferenciáihoz vagy különböző műszaki szabványaihoz igazítsa?

Mielőtt folytatná a fenti kérdéseket, alaposan vizsgálja meg a fenti kérdéseket, és vitassa meg azokat vállalatán belül annak eldöntése érdekében, hogy készen áll-e a nem uniós országokkal való kereskedelemre, vagy milyen lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy felkészüljön erre.

 

1

Találjon piacot és vevőt

Az EU-n kívülre irányuló áruexporthoz először azonosítania kell a piacot, és vevőt kell találnia a termékére. A „Kereskedelmi asszisztensem” menüpontban megadottinformációk segítik Önt abban, hogy azonosítsa terméke megfelelő piacait. Segítséget nyújt Önnek abban is, hogy meghatározza a vevőre vonatkozó követelményeket, például az egyes árukkal vagy a gazdaság egy bizonyos területén való részvétellel kapcsolatos bejegyzési vagy engedélyezési követelményeket. Mivel általában az Ön vevője lesz az importőr, és felelősséget vállal az Ön termékének a rendeltetési országba és annak piacára történő behozataláért, döntő fontosságú, hogy az Ön vevője elismerje ezt a szerepet.

A következő intézmények vagy szereplők segíthetnek az exportpiaci lehetőségek azonosításában és a minősített vevők felkutatásában.

 • A kereskedelmi kamarák tájékoztatást adhatnak a különböző piacokról és üzleti partnerekről, és a vonatkozó jelentésekhez irányíthatják Önt.
 • Segítséget jelenthetnek az Ön országábanvagy az Ön kiválasztott exportpiacán működő, a piacelemzéssel és az üzleti lehetőségek értékelésével foglalkozó kereskedelmi hírszolgáltatók vagy kereskedelemösztönző ügynökségek. Ezek a testületek gyakran készítenek tanulmányokat a legfontosabb exportágazatokról.
 • Az exporttanácsadók és az érintett bankok is nyújthatnak tanácsadást.

Hogyan válassza ki a célpiacokat?

Vizsgálja meg a potenciális exportpiacokat, hogy felmérje, van-e kereslet az Ön terméke iránt, és mérlegelje, hogy terméke versenyképes lenne-e az exportpiacon.

Nézze meg a potenciális célpiac kereskedelmi statisztikáit.

A behozatali statisztikák azt mutatják, hogy az Ön célországa már importálja-e az Ön terméktípusát, honnan érkezik az import, és a piacon már magas a kínálat. Az alacsony számok lehetőséget jelenthetnek, de feltárhatják a piacra jutás akadályait vagy akár akadályait is, amelyeket a kereskedelmi asszisztensemnél találhat.

Hogyan lehet potenciális vevőket találni?

Miután kiválasztott egy vagy több célpiacot, a következő lépés a potenciális kereskedelmi partnerek és üzleti kapcsolatok azonosítása.

Partnerek és elérhetőségek a következő címen érhetők el:

Az ilyen rendezvényeket egyre inkább online kínálják, és célszerű lehet megvizsgálni a megfelelő lehetőségeket.

A belföldi ügyletekkel ellentétben gondosan ellenőrizni kell a vevő behozatali ügyletre való alkalmasságát és termékének a rendeltetési országban történő tényleges felhasználását vagy forgalmazását.

Azt is ellenőrizheti, hogy a potenciális exportpiacán eladhat-e a kormánynak.

Mit jelent a közbeszerzés?

 

2

Tájékozódjon az EU-n belüli export feltételeiről és a célpiacra vonatkozó behozatali követelményekről

Ahhoz, hogy termékét az EU-n kívülre exportálhassa, meg kell felelnie bizonyos alapvető követelményeknek.

Hogyan exportálhatod?

Különböző módokon exportálhat egy terméket.

 • Például közvetlenül exportálhat az exportpiacán lévő vevőhöz. Ez lehet egy másik vállalkozás vagy fogyasztó.
 • Alternatív megoldásként különösen a nagyon kis vállalatok gyakran közvetetten, e-kereskedelmi platformokon keresztül exportálnak.

 

Mit jelent az e-kereskedelem?

Ki exportálhat?

 • Önnek rendszerint cégként vagy állandó üzleti telephelyként kell letelepednie az EU -ban. Ez magában foglalja a héanyilvántartásba vételt is.
 • Általában a nemzeti cégnyilvántartásba is be kell jelentkeznie. További információkért látogasson el a helyi kereskedelmi kamarához.
 • Ha Ön nem uniós lakos, önálló kereskedelmi tevékenység végzéséhez munkavállalási engedéllyel kell rendelkeznie; ezenkívül olyan, az EU-ban letelepedett személyt kell találnia, aki hajlandó az Ön nevében exportőrként eljárni (pl. logisztikai szolgáltató vagy vámügynök).

Hogyan lehet exportőrként regisztrálni?

Uniós exportőrként Önnek az illetékes vámigazgatásnál kell kérelmeznie az úgynevezett gazdálkodói nyilvántartási és azonosító számot (EORI).

Az EORI-szám az EU egész területén érvényes azonosító szám, amelyre az összes kiviteli vámáru-nyilatkozathoz szüksége van.

Tipp: Ez a folyamat némi időt vehet igénybe, így jó előrehaladhat.

Preferenciális kereskedelmi megállapodások:

Ha Ön olyan országba kíván exportálni, ahol az EU preferenciális kereskedelmi megállapodást kötött, és alacsonyabb vámtarifákat kíván alkalmazni, előfordulhat, hogy kérelmeznie kell az engedélyezett exportőri státuszt (EA), vagy – a megállapodástól függően – regisztrált exportőrként (REX) kell kérelmeznie. Az EA-t a nemzeti vámigazgatási szerveknél alkalmazzák, a REX-t pedig a nemzeti vámigazgatási szerveken keresztül.

Felhatalmazással rendelkezik arra, hogy „származási nyilatkozatot” állítson ki, regisztrált exportőrként a vonatkozó megállapodásban a szállítmányokra meghatározott értékhatárokat meghaladó „származási nyilatkozatot”. Ezek a nyilatkozatok vagy nyilatkozatok kijelentik, hogy az exportálandó termékek megfelelnek az adott kereskedelmi megállapodásban meghatározott származási szabályoknak.

Lehetséges egyszerűsítések

Ha Ön gyakran exportál, jól tájékozott személyzettel és a vámeljárások megbízható szervezésével rendelkezik, kérelmezheti az Uniós Vámkódexben előírt egyszerűsített vámáru-nyilatkozatokat. Ebben az összefüggésben a tapasztaltabb kereskedők figyelembe vehetik az engedélyezett gazdálkodó státuszát is.

Korlátozzák-e az Ön termékének exportját az EU-ban?

Bizonyos áruk kivitele vagy egy termék bizonyos rendeltetési országba történő kivitele megtiltható vagy korlátozható. Előfordulhat, hogy engedélyre vagy engedélyre van szüksége.

 • Ellenőrizze a TARIC- ban, hogy szüksége van-e kiviteli engedélyre a termékéhez;
 • Ellenőrizze a kiviteli korlátozásokat az uniós szankciótérképen.
 • Egyes termékek esetében kivételesen előfordulhat, hogy az Ön tagállama nemzeti korlátozásokat alkalmaz, amelyeket az illetékes hatóságoknál kell ellenőriznie.

A korlátozott vagy tiltott termékek fő típusai a következők:

 • egyes élő állatok, húsok és növények.
 • veszélyeztetett fajok
 • egyes élelmiszeripari termékek
 • veszélyes vegyi anyagok
 • kábítószerek és gyógyszerek
 • fegyverek
 • kettős felhasználású termékek
 • hulladék
 • kulturális javak (értékelhető régiségek és műalkotások)
 • hamisított vagy kalózáruk
 • tisztes cikkek, kiadványok és videofelvételek

Az ilyen termékekre vonatkozóan ellenőrizni kell, hogy mely szabályokat kell alkalmazni.

Vannak-e korlátozások az Ön exportpiacán?

Arról is gondoskodnia kell, hogy az az ország, amelyet exportálni kíván, ne alkalmazzon olyan tilalmat vagy korlátozást az Ön termékére vonatkozóan, amely megtiltja az országba való belépést vagy a forgalomba hozatalt. Bár az Ön vásárlója általában felelősséget vállal az Ön termékének behozataláért, hasznosításáért vagy forgalmazásáért, a sikeres és fenntartható ügyletek esetében Önnek ismernie kell az importtilalmakat és az importkorlátozásokat az importáló országban.

A különböző célországokban alkalmazott korlátozások átfogó leírásáért látogasson el az én kereskedelmi asszisztensemre.

A korlátozások különböző típusaira vonatkozó általános magyarázatok az Áruk című részben találhatók.

Milyen tarifák vonatkoznak az Ön termékére?

Előfordulhat, hogy az exportpiacra történő forgalomba hozatalkor az Ön termékéért díjat kell fizetni. A különböző célországokban alkalmazott tarifákat az én kereskedelmi asszisztensem tartalmazza.

Ez az Ön és a vevő közötti megállapodástól és szerződéstől függ, de a legtöbb esetben tanácsos a behozatali vámkezelést a vevőre hagyni, aki ezt követően megfizeti a vámokat, valamint a behozatalkor esedékessé váló adókat és kiegészítő vámokat. Ne feledje, hogy ez utóbbi növeli az Ön termékének árát az Ön exportpiacán. Ennek az úgynevezett szárazföldi költségnek versenyképesnek kell lennie.

 

Mi az importvám?

Részesülhet-e vállalkozásom az EU és a célország közötti preferenciális kereskedelmi megállapodás előnyeiből?

Ha az EU preferenciális kereskedelmi megállapodást kötött a rendeltetési országgal, előfordulhat, hogy az Ön terméke csökken, vagy akár teljesen megszűnik. Ezeket a vámokat kedvezményes vámtételeknek nevezik.

Kereskedelmi asszisztensemben akülönböző célországokban az EU-ból származó termékekre alkalmazandó kedvezményes vámtételeket alkalmazzák.

Ezek a kedvezményes vámtételek azonban attól függnek, hogy az Ön termékét a preferenciális kereskedelmi megállapodásban részt vevő partnerek területén és a megállapodás származási szabályaival összhangban állítják elő.

Ezért először azt kell ellenőriznie, hogy létezik-e kedvezményes vámtétel és úgynevezett preferenciális különbözet a rendes legnagyobb kedvezményes vámtétel és az uniós preferenciális vámtétel között.

Ha ez a helyzet áll fenn, és igazolni kívánja a preferenciális származást, amely lehetővé teszi a preferenciális vámtétel alkalmazását, Önnek meg kell felelnie a származási szabályoknak.

Ehhez megfelelő igazolásokra van szükség a harmadik felektől származó anyagok származó státusát illetően. Az EU-n belül ez az úgynevezett beszállítói nyilatkozatok révén történik, amelyeket e célból be kell gyűjtenie.

Ha szeretne tájékozódni a termékére és a rendeltetési országra vonatkozó konkrét szabályokról, kérjük, keresse fel az én kereskedelmi asszisztensemet.

Uniós kereskedelmi megállapodások:

 • stabilabb és kiszámíthatóbb szabályok bevezetése a külföldi piacokkal folytatott kereskedelem során.
 • annak biztosítása, hogy a nem uniós országok jogszabályai ne alkalmazzanak megkülönböztetést az uniós termékekkel szemben.
 • hozzon létre új és jobb exportlehetőségeket vállalkozása számára, és könnyítse meg a külföldi befektetéseket.

Vonatkoznak-e az Ön termékére piacvédelmi intézkedések?

Az importáló országpiacvédelmi intézkedéseket alkalmazhat az Ön termékére. Az ilyen intézkedések jelentős költséget jelenthetnek, amelyet figyelembe kell venni az Ön kivitelének tervezésekor. A legfontosabbak a dömpingellenes intézkedések, de lehetnek kiegyenlítő vagy védintézkedések is. Bár a szerződéses megállapodás értelmében az Ön vevője általában importőrként jár el, és viseli ezeket a többletköltségeket, ezek akadályozhatják a sikeres és fenntartható ügyleteket.

Az esettől függően egy adott importáló ország által alkalmazott kapcsolódó intézkedéseket a kereskedelmi asszisztensem tartalmazza.

Melyek a vonatkozó adók és kiegészítő vámok az Ön exportpiacán?

Ellenőrizze azt is, hogy az Ön termékének behozatalakor milyen adókat és – adott esetben – kiegészítő vámokat kell fizetni. A különböző rendeltetési országokban a behozatalkor esedékessé váló adók és kiegészítő vámok szintén megtekinthetők a „My Trade Assam” menüpontban.

Ezeket általában a vevő viseli az importőrnél betöltött szerepében, de hozzáadódik a kirakodott költségekhez és ezáltal az Ön termékének exportpiaci versenyképességéhez. Az utóbbit illetően vegye fontolóra az importőrhöz való igazodást.

Közvetlenül fogyasztóknak történő értékesítéskor vizsgálja meg, hogy szükséges-e nyilvántartásba vetetnie magát az exportpiacának adóhatóságánál.

Milyen egészségügyi, biztonsági és műszaki követelmények vonatkoznak az Ön termékére?

A követelmények az Ön exportpiacától függnek. A követelményeknek való megfelelés általában az Ön vevőjének mint importőrnek a felelőssége, akinek azonban szüksége lesz az Ön segítségére a megfelelés bizonyításához. Mivel ezt a szerződéses megállapodás határozza meg, Önnek ügyelnie kell arra, hogy csak olyan követelményekért vállaljon felelősséget, amelyeket exportőrként teljesíthet. Az importőrrel való összehangolás nemcsak tanácsos, hanem általában szükséges is. A kereskedelmi asszisztensemben megadott információk segítenek Önnekabban, hogy különbséget tegyen az objektív követelmények és a vevő egyéni érdekei között.

A követelmények az Ön exportpiacától függnek.

Példa:

Előfordulhat, hogy Önnek igazolást kell benyújtania arról, hogy terméke megfelel az ország egészségügyi és biztonsági követelményeinek. Ezek eltérhetnek az EU-ban alkalmazottaktól.

A legtöbb terméknek meg kell felelnie az Ön exportpiacán érvényes műszaki vagy egészségügyi és higiéniai követelményeknek (gyakran egészségügyi és növény-egészségügyi követelményeknek). Ezek különböző típusú vizsgálatokat és tanúsítást igényelhetnek.

Gyakran ez a helyzet az ipari termékekre vonatkozó műszaki követelmények, valamint az élelmiszer- és mezőgazdasági termékekre vonatkozó egészségügyi és higiéniai követelmények esetében.

A legtöbb ország egészségügyi bizonyítványokat ír elő a következőkhöz:

 • növények
 • élő állatok
 • állati termékek
 • genetikai anyagok

Az orvostechnikai eszközöket például általában tanúsítványnak kell kísérnie.

Hogyan kell tanúsítani termékét?

Tájékozódjon a Kereskedelmi asszisztensem Eljárások és alaki követelmények menüpontjában, és adott esetben tisztázza a vevővel a következőket:

 • Melyek a tanúsítási követelmények az Ön exportpiacán.
 • Az illetékes hatóságok mely bizonyítványokat fogadják el.
 • Elvégezheti- e a vizsgálatot akkreditált laboratórium vagy intézmény az EU-ban?
 • vagy azt, hogy a bizonyítványt a rendeltetési országban kell-e elvégezni.

Milyen csomagolási és címkézési követelmények vonatkoznak az Ön termékére?

Az országok gyakran részletes követelményeket támasztanak a termékek csomagolására és címkézésére vonatkozóan.

Ezek a követelmények lehetnek kötelezőek vagy önkéntesek.

 • A fogyasztási cikkek és csomagolásuk kötelező jelölései és címkéi általában közbiztonsági, egészségügyi és/vagy környezetvédelmi aggályokkal kapcsolatosak. Információt szolgáltathatnak például az összetevőkről vagy a fogyaszthatósági időről.

Általában különböző ügynökségek felelősek a különböző iparágakért, például az orvosi, az elektromos, az élelmiszer- és a vegyiparért, amelyek mindegyike nagyon eltérő követelményeket támaszt.

Az adott importáló ország által alkalmazott kapcsolódó követelmények áttekintéséhez tekintse meg a kereskedelmi asszisztensem Eljárások és alaki követelmények rovatát.

Szükség van-e az Ön termékének a szellemi tulajdon védelmére?

Fontos, hogy ellenőrizze, hogyan védi terméke a szellemi tulajdont abban az országban, ahová exportálni kíván.

 

 • Nézzen utána, hogy új szabadalmat kell-e bejelentenie, vagy hogy formatervezési mintája, szerzői joga vagy földrajzi árujelzője hogyan részesül oltalomban az exportpiacán.

Ha az EU kereskedelmi megállapodást kötött azzal az országgal, amelybe exportálni kíván, a megállapodás további védelmet biztosíthat.

 

3

Készítse elő az értékesítést és szervezze meg a szállítást

Hogyan oszlanak meg a kötelezettségek az Ön és a vevő között?

A fent említetteknek megfelelően az export/import ügyletben részt vevő felek felelősségét a szerződéses megállapodás rögzíti. A vevőnek mint importőrnek kell viselnie az Ön termékének behozatalával, használhatóságával vagy forgalmazásával kapcsolatos felelősséget, kivéve, ha különleges okok állnak fenn. Csak a tapasztalt kereskedők térhetnek el ettől a szabálytól. Az importáló ország jogszabályaitól függően előfordulhat, hogy Ön nem tud megfelelni bizonyos követelményeknek, így azoknak a vevőnél kell maradniuk.

Az Incoterms® segítségével meghatározhatja a felek szerződéses kötelezettségeit.

Az Incoterms® meghatározza az eladók és a vevők felelősségét az áruk adásvételi szerződések keretében történő szállításáért, biztosításáért és szállításáért, és meghatározza, hogy ki felelős az EU-ban a kiviteli vámalakiságokért és a rendeltetési országban a behozatali alakiságokért.

Példák:

 • „Ingyenes fedélzeti használatra” (FOB): azt jelenti, hogy az exportőr vagy az eladó viseli az összes helyi költséget:
 • az áruk szállítása a berakodási kikötőbe
 • rakodási költségek
 • vámkezelési eljárások az exportáló országban.

 

Az Ön ügyfele felel a következők költségeiért:

 • szállítás a berakodási kikötőből
 • biztosítás, biztosítás
 • kirakodás
 • szállítás az érkezési kikötőből a végső célállomásra.
 • A „költség, biztosítás és fuvardíj” (CIF)azt jelenti, hogy az exportőr felel az FOB szerinti helyi költségekért, valamint:
 • fuvardíjak
 • biztosítás, biztosítás

A CIF-alapon az exportőr felel minden költségért, amíg a termékek meg nem érkeznek a rendeltetési kikötőjébe.

Szem előtt kell tartani, hogy az Incoterm® EXW nem változtathatja meg az Ön mint exportőr felelősségét az Ön országának hatóságaival szemben, míg a DDP azzal a kockázattal jár, hogy az importáló országban olyan felelősséget vállal, amelyet az exportőr nem tud teljesíteni.

Ki segíthet Önnek a kiviteli és szállítási folyamatban?

A szállítmányozó segíthet a következőkben:

 • az áruk átvételének és leszállításának megszervezése
 • az áruszállítási díjakról szóló tárgyalások a fuvarozókkal
 • rakodótér foglalása
 • csomagolás
 • biztosítás, biztosítás
 • a vámokmányok elkészítése az Ön nevében

Keressen olyan exportfinanszírozási és exporttámogatási programokat, amelyeket a kormányok gyakran bankokkal vagy biztosítótársaságokkal együttműködve nyújtanak.

 • Mérlegeljék a magánfelek vagy nemzeti export-import pénzügyi intézmények által kínált exportbiztosítást.

 

4

Az EU-n belüli exportengedélyezéshez szükséges dokumentumok előkészítése

A kivitelre előkészített okmányok legalább részben a rendeltetési országban történő behozatalt is szolgálják. Ezért elkészítésük során figyelembe kell venni a megfelelő követelményeket, és adott esetben a vevőhöz, mint importőrhöz kell igazítani őket.

Milyen okmányokat kell előkészíteni a vámhatóságok számára?

 

Önnek először elektronikus kiviteli nyilatkozatot kell benyújtania a nemzeti vámhatóságához.

Minden uniós ország saját elektronikus adatfeldolgozó rendszerrel rendelkezik. Az 1 000 EUR-nál kisebb értékű kis szállítmányok esetében elegendő lehet fuvarokmánysal vagy számlával alátámasztott szóbeli nyilatkozat.

A kiviteli nyilatkozat tartalmazza a szükséges információkat magukról az árukról és a szállításról. Ez a következőket foglalja magában:

 • az áruk származása,
 • rendeltetési ország,
 • árukódok,
 • a vámeljárás kódjai, és
 • az áruk értéke.

Az elkészítendő dokumentumok közé tartoznak a következők:

 • Számla és fuvarokmányok, valamint csomagjegyzék: Az exportengedélyezést követő ellenőrzések esetén minden dokumentumot legalább három évig meg kell őriznie (a nemzeti kereskedelmi és adóügyi jogszabályok gyakran hosszabb időszakot írnak elő).
 • Héa- és exportnyilvántartások: Ha Ön az EU-n kívülre exportál, terméke mentesül a hozzáadottérték-adó (héa) alól az EU-ban, függetlenül attól, hogy vállalkozás vagy egyéni fogyasztó részére értékesít-e, feltéve, hogy nyilvántartást vezet a kivitelről és a vámhatóság által kiállított kiviteli igazolásról.
 • Tanúsítványok vagy engedélyek: szükség lehet például növény-egészségügyi bizonyítványokra vagy kiviteli engedélyekre is.

Ki nyújtja be a vámáru-nyilatkozatot?

Ön maga is benyújthatja a vám-árunyilatkozatot, vagy benyújthatja azt az Ön vámjogi képviselőjeként eljáró szolgáltató. Ha Ön szállítmányozó céget vagy vámügynököt alkalmaz, eljárhat az Ön nevében.

Hogyan kell bemutatni a kiviteli nyilatkozatot és a kivitelre szánt árukat?

A kiviteli eljárás két szakaszból áll:

 • a kiviteli nyilatkozat benyújtása és az áruk vám elé állítása a kiviteli vámhivatalnál, és
 • az áruk vám elé állítása és a kiviteli nyilatkozat fő hivatkozási számának (MRN) feltüntetése a kilépési vámhivatalnál, amelyet kilépésre való kiadás követ.

 

A kiviteli nyilatkozatot a vámhatóság elektronikus rendszerén keresztül nyújtják be.

A kiviteli nyilatkozatot általában ahhoz a vámhivatalhoz kell benyújtania, amely az Ön vállalkozásának székhelye szerint illetékes, vagy adott esetben ahhoz a vámhivatalhoz, ahol az árukat az EU-ból történő kivitel céljából becsomagolják vagy berakodják.

Ha egy exportszállítmányban az áruk értéke nem haladja meg a 3 000 EUR-t, és az árukra nem vonatkoznak tilalmak vagy korlátozások, a kiviteli nyilatkozatot a kilépés helye szerinti vámhivatalhoz lehet benyújtani.

 

Tartsa szem előtt, hogy a kiviteli nyilatkozatot az áruk EU-ból való kilépésének tényleges időpontját megelőzően kell benyújtani. Elegendő időt kell hagyni arra, hogy a kiviteli vámhivatal elvégezze a szükséges kockázatelemzéseket, mielőtt engedélyezi az áruk kiadását.

Mi történik a kiviteli nyilatkozat benyújtását követően?

Három lehetséges eset van:

 • Az Ön által benyújtott kiviteli nyilatkozat alapján az Ön árui exportálhatók, vagy
 • Az Ön áruit ki lehet választani okmányellenőrzésre, és előfordulhat, hogy az áruk vámkezelése előtt további dokumentumokat kell benyújtania, vagy
 • Előfordulhat, hogy az Ön által exportált terméket a dokumentumhoz és a fizikai ellenőrzéshez is kiválasztják.

A rendszeresebb kivitelek esetében fontolóra kell venni az Uniós Vámkódexben előírt egyszerűsített vám-árunyilatkozatokat.

További részletekért lásd:

https://ec.europa.eu/taxation_customs /helyszínek/adóztatás/fájlok/források/ dokumentumok/vámok/vámkód/ iránymutatás_export_en.pdf

 

5

Elkészíti az okmányokat a rendeltetési országban történő behozatali vámkezelésre.

Amikor az Ön árui megérkeznek a rendeltetési országba, a helyi importkövetelmények és eljárások vonatkoznak az Ön exportjára. Használja a „Kereskedelmi asszisztensem” opciót az említett követelmények megállapítására, és abban a helyzetben, hogy igazodjon a vevőjéhez.

Tipp:

 • Néha az érkezést megelőző feldolgozás is lehetséges, ami azt jelenti, hogy a vonatkozó dokumentumokat még az előtt be lehet nyújtani, hogy az áruk megérkeznének abba az országba, ahová exportálnak.
 • Önnek meg kell állapodnia a vevővel arról, hogy az exportőrnek mely dokumentumokat kell elkészítenie, és melyeket a vevőnek, aki általában importőrként felel a vámkezelésért, a vámokért, valamint az adókért és a kiegészítő vámokért. Az exportőr és az importőr szerepét és felelősségét a szerződéses megállapodás határozza meg, amelyet e tekintetben körültekintően kell megtárgyalni.

A rendeltetési ország illetékes hatóságai által megkövetelhető dokumentumok

 • Kereskedelmi számla (a formájára és tartalmára vonatkozó különleges követelményekkel).
 • Csomagolási lista
 • Bizonyos árukra vonatkozó (automatikus vagy nem automatikus) behozatali engedélyek.
 • Tanúsítványok arról, hogy a termék megfelel a kötelező érvényű termékszabályozásnak, például az egészségügyi és biztonsági követelményeknek, a címkézésnek és a csomagolásnak.
 • Preferenciális származás igazolása (azaz EUR.1, EUR-MED, származási nyilatkozat vagy származási nyilatkozat), feltéve, hogy az EU és a rendeltetési ország között preferenciális kereskedelmi megállapodás van érvényben, és az Ön termékei megfelelnek a vonatkozó származási szabályoknak.
 • Származási bizonyítvány, amely igazolja az Ön termékének nem preferenciális származását:
  • Bizonyos országokból származó (egyes) termékekre vonatkozó behozatali korlátozások, piacvédelmi intézkedések alkalmazása vagy célzott behozatal nyomon követése esetén (nem preferenciális) származási bizonyítvány megkövetelhető. Az importőr azonban az ő céljaira is kérhet ilyen tanúsítványt.
  • A származási bizonyítványokat általában az Ön helyi kereskedelmi kamarája állítja ki. Egyes országokban ez a felelősség minisztériumokra vagy vámhatóságokra is ruházható.

Hol találhat további információkat?

 

Ellenőrzőlista: 5 lépés egy termék kiviteléhez

Az indulás előtt

 • Tekintse meg az Ön vállalata exportra való felkészültségének értékelésére szolgáló kérdések ellenőrzőlistáját.
 • Vitassa meg és döntsön arról, hogy vállalkozása kész-e nem uniós országokkal kereskedni, vagy hogy milyen lépéseket kell tenni az EU-n kívüli jövőbeli kereskedelmi tevékenységekre való felkészülés érdekében.

1. lépés: Találjon piacot és vevőt

 • Válassza ki új exportpiacát.
 • Mérje fel az üzleti potenciált és azt, hogy mennyire versenyképes az Ön terméke.
 • Az árkalkulációnál vegye figyelembe az exporttal kapcsolatos költségeket, mint például a vámok, a szállítási költségek, az ügynökök költségei stb.
 • Azonosítsa a potenciális vevőket.
 • Találjon egy ügynökséget/intézményt/partnert, amely támogatni tudja Önt az exporteljárások alakiságaival kapcsolatban. Például szerződések előkészítése, fizetési feltételek megállapítása, a vevő hitelképességének ellenőrzése, valamint annak ellenőrzése, hogy az importáló országban vannak-e pénzátutalási korlátozások.
 • Gondosan határozza meg és ossza meg a felelősségi köröket az eladó/exportőr és a vevő/importőr között, hogy csak azokat vállalják fel, amelyek valóban teljesíthetők.

Lépés: Ellenőrizze a kiviteli feltételeket az EU-ban, és értékelje a követelményeket az Ön exportpiacán

 • Határozza meg az exportvállalkozásokra vonatkozó jogi követelményeket.
 • Szerezze be a gazdasági szereplők nyilvántartási és azonosító (EORI-) számát (a kérelmezési eljárást jóval előre indítsa el).
 • Ha az EU kereskedelmi megállapodást kötött azzal az országgal, ahová exportálni kíván, ellenőrizze a rendes és preferenciális vámokat a preferenciális különbözet megállapítása érdekében. Adott esetben értékelje, hogy az Ön terméke megfelel-e a vonatkozó származási szabályoknak, és határozza meg az alkalmazandó (preferenciális) vámtarifát.
 • Ha Ön olyan országba kíván exportálni, amellyel az EU kereskedelmi megállapodást kötött, és preferenciális vámtarifákat kíván igényelni, kérelmezheti engedélyezett exportőrének engedélyezését vagy nyilvántartásba vételét a REX-rendszerben.
 • Mérje fel, hogy vonatkoznak-e exportkorlátozások vagy -tilalmak az EU-ban a célországba irányuló exportra vagy az Ön termékének kivitelére.
 • Vizsgálja meg, milyen adók és kiegészítő vámok alkalmazandók az Ön exportpiacára.
 • Nézzen utána, hogy potenciális kereskedelemvédelmi intézkedések alkalmazhatók-e az Ön termékére.
 • Ellenőrizze, hogy szüksége van-e adószámra ahhoz, hogy termékét az exportpiacán értékesítse (ha közvetlenül a fogyasztóknak értékesít).
 • Határozza meg az Ön exportpiacán alkalmazandó egészségügyi, biztonsági és műszaki követelményeket.
 • Értékeli a rendeltetési országban előírt tanúsítási eljárást és dokumentációt (beleértve a vizsgálatokhoz és tanúsításokhoz szükséges laboratóriumok ellenőrzését).
 • Ellenőrizze a csomagolásra és a címkézésre vonatkozó szabályokat az exportpiacon.
 • Ellenőrizze, hogy meg kell-e védenie terméke szellemi tulajdonát az exportpiacon.

Lépés: Készítse elő az értékesítést és szervezze meg a szállítást

 • Előkészíti és aláírja a szerződést a vevővel, beleértve az arra vonatkozó megállapodást is, hogy ki felelős a szállítási folyamatért és annak megszervezéséért.
 • Vegye fontolóra az exportbiztosítást
 • Határozza meg azokat az intézményeket, amelyek segíthetnek az exportfolyamat és az esetleges exporttámogatási programok megszervezésében (ha szükséges).

Lépés: Az EU-n belüli exportengedélyezéshez szükséges dokumentumok előkészítése

 • Töltse ki és nyújtsa be a kiviteli árunyilatkozatot.
 • Azonosítsa az esetlegesen szükséges további dokumentumokat, és tervezze meg annak lehetőségét, hogy a vámhatóságok további dokumentációt kérjenek vagy fizikai ellenőrzéseket végezzenek.
 • Mutassa be az exportra szánt árukat a kiviteli és kilépési vámhivatalnál.

Lépés: Előkészíti a behozatali vámkezeléshez szükséges okmányokat a rendeltetési országban

 • Egyeztetjen a vevővel arról, hogy a rendeltetési ország illetékes hatóságai milyen dokumentumokat kérnek.

Állapodjon meg a vevővel arról, hogy ki mely dokumentumok benyújtásáért felel, ki a felelős a behozatalra vonatkozó vámkezelésért, és ki fizeti a vámokat, adókat és kiegészítő vámokat. Csak olyan feladatokat vállaljon el, amelyeket teljesíteni tud.

Oldal megosztása:

Gyorshivatkozások