Produkta klasifikācija

Katru produktu, ko eksportē no ES vai importē tajā, klasificē ar tarifa kodu. Klasifikācija jums palīdz saprast, kādi nosacījumi un tarifi attiecas uz jūsu konkrēto produktu. Tarifa kods, ko sauc arīpar produkta kodu, sniedz informāciju par:

  • maksājuma likmes un citi maksājumi, ko piemēro ražojumam
  • visi piemērojamie aizsardzības pasākumi (piemēram, antidempinga pasākumi)
  • importa un eksporta formalitātes un citas ar tarifiem nesaistītas prasības (veselības sertifikāti, kvalitātes kontrole, CE marķējums utt.)

Globālo klasifikācijas sistēmu sauc par Harmonizēto sistēmu (HS). Tā ir vienošanās, ko izstrādājusi Pasaules Muitas organizācija (PMO) un kas sastāv no aptuveni 5 preču grupām. To organizē hierarhiskā struktūrā:

  • posms
  • nodaļa (2 cipari)
  • virsraksti (4 cipari)
  • apakšpozīcijas (6 cipari)

To pamato interpretācijas noteikumi un paskaidrojumi.Pasaules Muitas organizācija (PMO) sniedz to valstu sarakstu, kuras piemēro harmonizēto sistēmu.

Eiropas Savienības (ES) kombinētā nomenklatūra ir ES astoņu ciparu kodēšanas sistēma, kas ietver HS kodus ar tālākām ES apakšnodaļām un juridiskām piezīmēm, kuras īpaši izstrādātas, lai apmierinātu ES vajadzības.

Dalīties ar šo lapu:

Tiešās saites