Għajnuna għall-Assistent Kummerċjali Tiegħi

X’tkopri?

 • esportazzjoni ta’ mogħoż mill-UE
  • pajjiż minn: Pajjiż tal-UE
  • pajjiż għal: pajjiż mhux tal-UE
 • importazzjonita’ mogħoż fl-UE
  • pajjiż minn: pajjiż mhux tal-UE
  • pajjiż għal: Pajjiż tal-UE
 • kummerċ ta’ godsintra-UE
  • pajjiż minn: Pajjiż tal-UE
  • pajjiż għal: Pajjiż tal-UE

Kif jaħdem il-proċess?

Ikseb l-informazzjoni speċifika għall-prodott tiegħek fi ftit passi faċli:

1

Stadju 1: Iddefinixxi l-kriterji tat-tiftix tiegħek

 • isem tal-prodott jew kodiċiHS” — qasam li jista’ jiġi editjat; tista’
  • imla valur eżatt tal-kodiċi tal-prodott — ħafna drabi dan ikun kodiċi numeriku, peress li l-maġġoranza l-kbira tal-kodiċijiet nazzjonali tal-prodott huma mibnija fuq is-Sistema Armonizzata (HS), jew
  • ittajpja test — jekk ma tafx il-kodiċi tal-prodott, tista’ tittajpja kelma waħda jew aktar — u s-sistema tgħinek tfittex il-kodiċi t-tajjeb, jew
  • ħalli l-qasam vojt — jekk tixtieq tibbrawżja s-siġra tan-Nomenklatura tas-Sistema Armonizzata għall-prodott tiegħek
 • “pajjiż minn”il-pajjiż minn fejn jiġi esportat il-prodott
 • “pajjiż għal”il-pajjiż li fih se jinbiegħ il-prodott
  • jekk il- “pajjiż minn” huwa pajjiż tal-UE, il- “pajjiż għal” jista’ jkun jew
   • pajjiż mhux tal-UE ( Esportazzjoni mill-UE), jew
   • pajjiż ieħor tal-UE (kummerċ intra-UE)
  • jekk il- “pajjiż minn” huwa pajjiż mhux tal-UE, il- “pajjiż għal” irid ikun pajjiż tal-UE ( Importazzjoni fl-UE).

Biex tagħżel il- “pajjiż minn” u l- “pajjiż għal, jew

 • tinnaviga fil-lista u mbagħad ikklikkja fuq l-isem tal-pajjiż għall-għażla, jew
 • ibda ittajpja l-ewwel ittri tal-pajjiż għal tfittxija rapida, imbagħad agħżel il-pajjiż.
2

Stadju 2: Niedi t-tfittxija

Ikklikkja l-buttunaFittex.

Jekk is-sistema tidentifika konkordanza eżatta għall-kriterji tat-tiftix tiegħek, jiġu ppreżentati r- “Riżultati tat-tfittxija”. Mur dritta għall-pass 3.

Irfina aktar it-tiftixa tiegħek

Jekk ma tinstab l-ebda konkordanza eżatta, se tintwera aktar gwida taħt it-titlu “Tfittxija tal-prodott”. Jekk jogħġbok segwi l-istruzzjonijiet biex tkun tista’ ssib il-kodiċi tal-prodott tiegħek.

 

Kif tibbrawżja l- “Lista ta’gods”?

Il-lista ta’ godsturi n-nomenklatura tal-prodott għall- “pajjiż sa” magħżul. Biex issib il-prodott tiegħek, espandi fergħa ta’ interess billi tikklikkja s-simbolu sakemm tilħaq il-prodott ta’ interess tiegħek. Il-kodiċijiet tal-prodott li jistgħu jintgħażlu huma mmarkati bl-isfar.

Jekk ikollok tibbrawżja l- “Lista ta’ godi” wara riżultat ta’ tfittxija li jaqbel parzjalment, il-fergħat li fihom valuri li jaqblu parzjalment mal-prodott imfittex tiegħek huma mmarkati b’tipa grassa. Jekk għamilt tiftixa bbażata fuq test għall-kodiċi tal-prodott tiegħek u waħda mill-kliem li użajt tinsab fit-titlu tal-fergħa, dan huwa enfasizzat ukoll bl-isfar.

Il-kodiċijiet tal-prodott huma speċifiċi għal kull “pajjiż sa”. Jekk jogħġbok kun af li s-sistema tipprova taqbel mal-valur li ddaħħal b’kodiċi tal-prodott għall- “pajjiż sa” speċifikat, li jibda bl-aktar ċifri rilevanti li jidentifikaw iċ-chapter.

 

3

Stadju 3: Ibbrawżja r-riżultati

Ir- “Riżultati tat-tiftix” juru r-riżultati eżatti disponibbli għall-kriterji tat-tiftix tiegħek

 • innaviga s-sezzjonijiet ewlenin billi tuża l-menu fuq ix-xellug
 • sezzjonijiet akbar jista’ jkollhom subtaqsimiet u/jew tabella supplimentari ta’ kontenut fuq il-lemin.

Jekk għal taqsima speċifika ma tkunx disponibbli data, it-taqsima ma tintweriex (eż. jekk ma tkun disponibbli l-ebda informazzjoni dwar l-ostakli għall-Kummerċ, “Ostakli kummerċjali” ma jidhrux fil-menu tax-xellug).

Ir-riżultati jkopru

 • informazzjoni speċifika għall- “pajjiż għal
  • ħarsa lejn il-pajjiż
 • informazzjoni speċifika għall-prodott u “pajjiż għal
  • is-siġra tan-nomenklatura, ir-rati tariffarji regolariu preferenzjali, il-miżuri potenzjali għad-difiża tal-kummerċ, in-notitarif, it-taxxi u d-dazji addizzjonali bħal VAT, id-dazji tas-sisa, il-levies jew it-tariffi, il-proċeduri u l-formalitajiet, l-ostakli għall-kummerċ u l-istatistika tal-flussi kummerċjali
 • Informazzjoni speċifika għal ftehim kummerċjali/arranġament kummerċjali
  • indikazzjonijiet Ġeografiċi (IĠ) rikonoxxuti reċiprokament
 • informazzjoni speċifika għall-prodott fil-kuntest ta’ ftehim kummerċjali/arranġament kummerċjali
  • skeda ta’ żarmar ta’ Tariff dwar kifit-tariffi se jonqsu maż-żmien, ir-regoli tal-oriġini (inkluża l-għodda ta’ awtovalutazzjoni f’xi każijiet).

Skont il-kriterji tat-tiftix tiegħek, it-tiftixa tiegħek tidħol f’wieħed minn tliet xenarji.  Kull xenarju għandu data speċifika u identità viżiva proprja

 • esportazzjoni mill-UE: sfond blu
 • importazzjoni fl-UE: sfond isfar
 • kummerċ intra-UE: sfond griż

Jekk jogħġbok irreferi wkoll għat-taqsima mfassla apposta “Kif taqra r-riżultati?”, disponibbli fil-menu tax-xellug tar-riżultati tat-tiftix tiegħek.

 

Min jista’ jaċċessa l-informazzjoni

 • l-informazzjoni relatata max-xenarji tal-importazzjoni fl-UE u l-kummerċ intra-UE hija aċċessibbli għall-utenti kollha
 • il-kumpaniji bbażati fl-UE biss jistgħu jaċċessaw informazzjoni relatata mal-esportazzjonijiet tax-xenarji mill-UE.

Aqra aktar dwar is-sorsi tad-data u d-drittijiet tal-awtur.

 

Tal-UE

 • esportazzjonijiet mill-UE: Ir-riżultati tat-tiftix tal-prodott u tat-tiftix huma disponibbli bl-Ingliż
 • importazzjonijiet fl-UE u l-kummerċ intra-UE
  • it-tiftixa tal-prodott hija disponibbli bil-lingwa kollha tal-UE
  • ir-riżultati tat-tiftix huma disponibbli bl-Ingliż, bl-Ispanjol, bil-Portugiż u bil-Franċiż
 • l-informazzjoni narrattiva fil-bqija tas-sit web hija disponibbli fil-lingwi kollha tal-UE permezz tat-traduzzjoni awtomatika.
Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr