Unjoni Doganali UE-Türkiye

Inti interessat li timporta prodotti minn Türkiye? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-unjoni doganali tal-UE ma’ Türkiye.

F’daqqa t’għajn

L-Unjoni Doganali ma’ Türkiye ilha fis-seħħ mill-1995 u hija bbażata fuq il-Ftehim ta’ Ankara tal-1963 u l-Protokoll Addizzjonali tiegħu (1970). Huwa jipprevedi

 • moviment liberu bejn iż-żewġ partijiet tal-unjoni doganali għall-oġġetti koperti li huma jew prodotti kollha kemm huma jew imqiegħda f’ċirkolazzjoni ħielsa wara l-importazzjoni tagħhom minn pajjiżi terzi jew f’Türkiye jew fil-KE
 • allinjament ta’ Türkiye mat-tariffa doganali komuni tal-Komunità, inklużi arranġamenti preferenzjali, u armonizzazzjoni ta’ miżuri ta’ politika kummerċjali
 • approssimazzjoni tal-liġi doganali, b’mod partikolari permezz ta’ Deċiżjonijiet tal-Kumitat għall-Kooperazzjoni Doganali (eż. id-Deċiżjoni Nru 1/2001) u assistenza reċiproka fi kwistjonijiet doganali
 • approssimazzjoni ta’ liġijiet oħra (proprjetà intellettwali, kompetizzjoni, tassazzjoni,...)
 • ftehim preferenzjali dwar l-agrikoltura (regoli tal-oriġini)

Il-kummerċ ta’ Prodotti

L-Unjoni Doganali tkopri esklużivament

L-Unjoni Doganali matgħaddix

Tariffi

 • dazji doganali żero u kwoti żero għal merkanzija koperta mill-unjoni doganali
 • iċċekkja t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek li joriġina mill-UE u esportat lejn Türkiye bl-użu tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi
 • iċċekkja t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek li joriġina minn Türkiye u esportat lejn l-UE bl-użu tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Regoli tal-oriġini għall-merkanzija koperta mill-Unjoni Doganali UE-Türkiye

 

Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek permezz tal-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti tekniċi, ir-regoli u l-proċeduri li l-merkanzija trid tissodisfa sabiex tiġi importata fl-Unjoni Ewropea
 • fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li l-oġġetti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea
 • fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tiegħu fl-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tiegħu. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittex għalih bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix integrata.

Dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali

Merkanzija li tkun kompletament miksuba jew prodotta fl-unjoni doganali jew li tkun tqiegħdet f’ċirkolazzjoni libera fl-unjoni doganali tista’ tiċċirkola kullimkien fit-territorju tal-unjoni doganali, sakemm tkun akkumpanjata mill-prova tal-istatus doganali tagħha, stabbilita minn ċertifikat ta’ moviment A.TR..

 • skopri dwar dokumenti u proċeduri ta’ approvazzjoni doganali oħra meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea

Proprjetà Intellettwali u Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • skopri aktar dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-PI u l-IĠ fl-UE, kif ukoll il-politika tal-UE dwar id-DPI fil-kummerċ

Kummerċ fis-Servizzi

 • sib aktar informazzjoni dwar ir-regoli, ir-regolamenti u l-faċilitajiet għall-kummerċ fis-servizzi

Akkwist Pubbliku

 • sib informazzjoni ġenerali dwar il-leġiżlazzjoni dwar l-akkwist pubbliku, ir-regoli u l-aċċess għal swieq differenti
 • sib informazzjoni speċifika dwar is-suq tal-UE tal-akkwist pubbliku

Investiment

 • sib informazzjoni ġenerali biex tippermetti l-investiment tiegħek barra minn pajjiżek
 • sib informazzjoni speċifika jekk qed tinvesti minn barra lejn l-UE

Links u dokumenti

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr