L-Unjoni Doganali bejn l-UE u t-Turkija

Interessat timporta prodotti mit-Turkija? Din it-taqsima tgħinek tifhem l-unjoni doganali tal-UE mat-Turkija.

Mad-daqqa T’għajn

L-Unjoni Doganali mat-Turkija ilha fis-seħħ mill-1995 u hija bbażata fuq il-Ftehim ta’ Ankara tal-1963 u l-Protokoll Addizzjonali tiegħu (1970). Jipprevedi

 • moviment liberu bejn iż-żewġ partijiet ta’ l-unjoni doganali għall-prodotti koperti li jew huma kompletament prodotti jew imqiegħda f’ċirkolazzjoni ħielsa wara l-importazzjoni tagħhom minn pajjiżi terzi fit-Turkija jew fil-KE
 • allinjament tat-Turkija mat-tariffa doganali komuni tal-Komunità, inklużi l-arranġamenti preferenzjali, u l-armonizzazzjoni tal-miżuri ta’ politika kummerċjali
 • approssimazzjoni tal-liġi doganali, b’mod partikolari permezz tad-Deċiżjonijiet tal-Kumitat dwar il-Kooperazzjoni Doganali (eż. id-Deċiżjoni Nru 1/2001) u l-assistenza reċiproka f’materji doganali
 • approssimazzjoni ta’ liġijiet oħra (proprjetà intellettwali, kompetizzjoni, tassazzjoni,...)
 • ftehim preferenzjali dwar l-agrikoltura (regoli ta’ oriġini)

Kummerċ ta’ Prodotti

L-Unjoni Doganali tkopri esklussivament

L-Unjoni Doganali ma tkoprix

It-tariffi

 • dazji doganali żero u kwoti żero għal oġġetti koperti mill-unjoni doganali
 • Iċċekkja t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek li joriġina mill-UE u esportat lejn it-Turkija billi tuża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi
 • Iċċekkja t-tariffi għall-prodott speċifiku tiegħek li joriġina mit-Turkija u esportat lejn l-UE billi tuża l-Assistent tal-Kummerċ Tiegħi

Regoli ta’ oriġini għal prodotti koperti mill-Unjoni Doganali UE-Turkija

 

Iċċekkja r-regoli tal-oriġini li japplikaw għall-prodott speċifiku tiegħek permezz tal-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi.

Rekwiżiti tal-prodott

Regoli u rekwiżiti tekniċi

 • tgħallem dwar ir-rekwiżiti, ir-regoli u l-proċeduri tekniċi li l-prodotti jridu jissodisfaw sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea
 • Fittex ir-regoli u r-regolamenti speċifiċi applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tagħha fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata

Rekwiżiti ta’ saħħa u sikurezza SPS

 • tgħallem dwar l-istandards tas-saħħa, tas-sikurezza, sanitarji u fitosanitarji li jridu jiltaqgħu magħhom l-oġġetti sabiex jiġu importati fl-Unjoni Ewropea
 • Fittex ir-regoli dwar is-saħħa, is-sikurezza u l-SPS applikabbli għall-prodott tiegħek u l-pajjiż ta’ oriġini tagħha fl-Assistent għall-Kummerċ Tiegħi. Biex tara r-rekwiżiti għall-prodott tiegħek l-ewwel trid tidentifika l-kodiċi doganali tagħha. Jekk ma tafx il-kodiċi doganali, tista’ tfittixha bl-isem tal-prodott tiegħek fil-magna tat-tiftix inkorporata.

Dokumenti ta’ approvazzjoni doganali u proċeduri

Oġġetti li huma kompletament miksuba jew prodotti fl-unjoni doganali jew li tqiegħdu f’ċirkolazzjoni ħielsa fl-unjoni doganali jistgħu jiċċirkolaw kullimkien fit-territorju tal-unjoni doganali, sakemm ikunu akkumpanjati mill-prova tal-istatus doganali tagħhom, stabbiliti minn ċertifikat ta’ moviment A.TR.

 • skopri dwar dokumenti ta’ approvazzjoni doganali oħrajn u proċeduri meħtieġa għall-importazzjoni fl-Unjoni Ewropea

Il-proprjetà Intellettwali u l-Indikazzjonijiet Ġeografiċi

 • skopri aktar dwar il-leġiżlazzjoni dwar il-Proprjetà Intellettwali u l-IE fl-UE, kif ukoll dwar il-politika tal-UE dwar id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali fil-kummerċ

Il-kummerċ tas-Servizzi

 • sib aktar tagħrif dwar ir-regoli, ir-regolamenti u l-faċilitajiet għall-kummerċ fis-servizzi

L-akkwist Pubbliku

 • sib informazzjoni ġenerali dwar il-leġiżlazzjoni tal-akkwist pubbliku, ir-regoli u l-aċċess għal swieq differenti
 • sib informazzjoni speċifika dwar is-suq tal-UE tal-akkwist pubbliku

L-investiment

 • sib informazzjoni ġenerali biex tippermetti l-investiment tiegħek barra pajjiżek
 • sib informazzjoni speċifika jekk qed tinvesti minn barra lejn l-UE

Links u dokumenti

Ixxerja din il-paġna:

Links ta’ malajr