EU-handelsovereenkomsten op Access2Markets

EU-handelsovereenkomsten op Access2Markets

Profiteren van lagere tarieven en andere voordelen die de preferentiële handelsovereenkomsten van de EU u bieden!

De EU heeft meer dan zeventig handelsovereenkomsten met landen over de hele wereld

Controle:

Deze overeenkomsten bestrijken bijna twee vijfde van alle EU-handel met andere landen. Bedrijven uit de EU en partnerlanden genieten daardoor voordeliger voorwaarden dan die welke in het kader van de WTO worden aangeboden.

De voordelen van deze overeenkomsten omvatten:

 • lagere of nultarieven
 • eenvoudigere en snellere douaneprocedures
 • erkenning van productcertificaten
 • mobiliteit van het personeel
 • toegang tot openbare aanbestedingen
 • betere bescherming van uw IER

Wat u moet weten over de uitkeringen

 • uw privileges variëren van overeenkomst tot overeenkomst en hangen af van het product/de sector
 • niet alle voordelen zijn automatisch: in de goederensector moet u bijvoorbeeld:
  • aantonen waar uw product is vervaardigd
  • douaneformulieren invullen
  • registreren in het REX-systeem van de EU of als toegelaten exporteur
  • een vergunning hebben om diensten te verlenen
  • beschikt over veiligheidscertificaten voor uw product
  • bescherming van uw intellectuele eigendom aanvragen
 • U kunt nog steeds te maken krijgen met belemmeringen — maar de handelsovereenkomst van de EU kan het makkelijker maken deze op te heffen — vertel ons als u denkt dat u bij uitvoer uit de EU met een handelsbelemmering wordt geconfronteerd
 • Bedrijven of particulieren kunnen geen handelsakkoord voor de rechter afdwingen. De EU en de partnerlanden zijn echter wettelijk verplicht deze uit te voeren.Als dat niet het geval is, kan de andere partij in de meeste gevallen een geschillenbeslechtingsmechanisme activeren.

Hoofdstukken kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in handelsovereenkomsten

Alle nieuwe handelsovereenkomsten zullen een kmo-hoofdstuk bevatten, indien het partnerland daarmee instemt. Dit zou een betere informatie-uitwisseling over markttoegangskwesties mogelijk maken en een vruchtbare samenwerking tussen de Commissie en het partnerland mogelijk maken bij het aanpakken van kmo-gerelateerde kwesties in de handelsovereenkomst.

Daarnaast is het Gemengd Comité van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada op 26 september 2018 in een specifieke kmo-aanbeveling overeengekomen dat elke partij kmo’s van de andere partij online informatie verstrekt over CETA en markttoegang, en dat een contactpunt voor kmo’s van beide partijen samenwerkt om specifieke problemen voor kmo’s aan te pakken.

Wat biedt Access2Markets aan?

Deze pagina delen:

Snelle links