Handelsovereenkomsten van de EU op Access2Markets

Handelsovereenkomsten van de EU op Access2Markets

Profiteren van lagere tarieven en andere voordelen die de preferentiële handelsovereenkomsten van de EU u bieden!

De EU heeft meer dan zeventig handelsovereenkomsten met landen over de hele wereld

Toets:

Deze overeenkomsten bestrijken bijna twee vijfde van alle EU-handel met andere landen. Op grond daarvan genieten ondernemingen uit de EU en partnerlanden gunstigere voorwaarden dan die welke in het kader van de WTO worden geboden.

De voordelen van deze overeenkomsten zijn onder meer

 • lagere of nultarieven
 • eenvoudigere en snellere douaneprocedures
 • erkenning van productcertificaten
 • mobiliteit van het personeel
 • toegang tot openbare aanbestedingen
 • betere bescherming van uw IER

Wat u moet weten over de voordelen

 • uw privileges verschillen van overeenkomst tot overeenkomst en hangen af van het product/de sector
 • niet alle voordelen zijn automatisch — in de goederensector moet u bijvoorbeeld:
  • toon aan waar uw product is vervaardigd
  • douaneformulieren invullen
  • registreer zich in het REX-systeem van de EU of als erkende exporteur
  • beschikken over een vergunning om diensten te verlenen
  • over veiligheidscertificaten voor uw product beschikken
  • verzoek om bescherming van uw intellectuele eigendom
 • u kunt nog steeds op belemmeringen stuiten — maar de handelsovereenkomst van de EU kan het gemakkelijker maken om ze weg te nemen — vertel ons of u van mening bent dat u te maken krijgt met een handelsbelemmering bij uitvoer uit de EU.
 • Bedrijven of particulieren kunnen handelsovereenkomsten niet voor de rechter afdwingen. De EU en de partnerlanden zijn echter wettelijk verplicht deze uit te voeren.  Als dat niet het geval is, kan de andere partij in de meeste gevallen een geschillenbeslechtingsmechanisme activeren.     

Hoofdstukken over kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) in handelsovereenkomsten

Alle nieuwe handelsovereenkomsten zullen een kmo-hoofdstuk bevatten, indien het partnerland daarmee instemt. Dit zou een betere uitwisseling van informatie over markttoegangskwesties mogelijk maken, evenals een vruchtbare samenwerking tussen de Commissie en het partnerland bij de aanpak van kwesties in verband met kmo’s in de handelsovereenkomst.

Daarnaast is het Gemengd Comité van de Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada op 26 september 2018 in een specifieke aanbeveling voor kmo’s overeengekomen dat elke partij aan kmo’s van de andere partij online informatie verstrekt over CETA en markttoegang, en dat een kmo-contactpunt aan beide zijden samenwerkt om specifieke problemen voor kmo’s aan te pakken.

Wat biedt Access2Markets?

Deze pagina delen:

Snelle links