31 oktober 2021

Zelfcertificering door geregistreerde exporteurs voor uitvoer uit Zimbabwe naar de EU in het kader van de tussentijdse EPO tussen de EU en het ESA van 01/07/2021

In oktober jongstleden heeft de Europese Commissie aangekondigd dat de invoer in de EU van producten van oorsprong uit Zimbabwe vanaf 1 juli 2021 uitsluitend in aanmerking komt voor de preferentiële tariefbehandeling waarin de tussentijdse EPO voorziet, uitsluitend na overlegging van factuurverklaringen die zijn opgesteld door in het EU REX-systeem geregistreerde Zimbabwaanse exporteurs of door een exporteur voor zendingen, mits de totale waarde ervan niet meer dan 6 000 EUR bedraagt.

Vanaf die datum is Zimbabwe gestopt met de afgifte van certificaten inzake goederenverkeer EUR.1 en worden factuurverklaringen van toegelaten exporteurs niet langer aanvaard.

Voor meer informatie: DG TAXUD — Zelfcertificering door geregistreerde exporteurs voor de uitvoer van Zimbabwe naar de EU in het kader van de tussentijdse EPO tussen de EU en het ESA vanaf 01/07/2021

Deze pagina delen:

Snelle links