31 októbra 2021

Autocertifikácia registrovanými vývozcami v prípade vývozu zo Zimbabwe do EÚ v rámci dočasnej DHP medzi EÚ a ESA od 1. 2021

V októbri minulého roku Európska komisia oznámila, že od 1. júla 2021 sa na dovoz výrobkov s pôvodom v Zimbabwe do EÚ bude vzťahovať preferenčné sadzobné zaobchádzanie stanovené v dočasnej DHP, a to výlučne po predložení fakturačných vyhlásení vyhotovených zimbabwianskymi vývozcami registrovanými v systéme REX EÚ alebo ktorýmkoľvek vývozcom v prípade akejkoľvek zásielky za predpokladu, že jej celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.

Od tohto dátumu Zimbabwe prestalo vydávať sprievodné osvedčenia EUR.1 a vyhlásenia na faktúre vyhotovené schválenými vývozcami sa už neprijímajú.

Viac informácií nájdete na: GR TAXUD – Samocertifikácia registrovanými vývozcami pre zimbabwiansky vývoz do EÚ v rámci dočasnej DHP medzi EÚ a ESA od 1. 2021

Zdieľať túto stránku:

Rýchle odkazy