31 Οκτωβρίου 2021

Αυτοπιστοποίηση από εγγεγραμμένους εξαγωγείς για εξαγωγές από τη Ζιμπάμπουε στην ΕΕ στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ από την 1/7/2021

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Επιτροπή της ΕΕ ανακοίνωσε ότι, από την 1η Ιουλίου 2021, οι εισαγωγές στην ΕΕ προϊόντων καταγωγής Ζιμπάμπουε θα επωφελούνται από την προτιμησιακή δασμολογική μεταχείριση που προβλέπεται στην ενδιάμεση ΣΟΕΣ, αποκλειστικά κατόπιν προσκόμισης των δηλώσεων τιμολογίου που συντάσσονται από εξαγωγείς της Ζιμπάμπουε εγγεγραμμένους στο σύστημα ΣΕΕ της ΕΕ, ή από οποιονδήποτε εξαγωγέα για οποιαδήποτε αποστολή, υπό την προϋπόθεση ότι η συνολική αξία της δεν υπερβαίνει τα 6 000 EUR.

Από την ημερομηνία αυτή, η Ζιμπάμπουε σταμάτησε να εκδίδει πιστοποιητικά κυκλοφορίας EUR.1 και οι δηλώσεις τιμολογίου που συντάσσονται από εγκεκριμένους εξαγωγείς δεν γίνονται πλέον δεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες: ΓΔ TAXUD — Αυτοπιστοποίηση από εγγεγραμμένους εξαγωγείς για τις εξαγωγές της Ζιμπάμπουε στην ΕΕ στο πλαίσιο της ενδιάμεσης ΣΟΕΣ ΕΕ-ΑΜΑ από την 1/7/2021

Κοινοποίηση αυτής της σελίδας:

Γρήγορες συνδέσεις

Συχνές ερωτήσεις