31 října 2021

Autocertifikace registrovaných vývozců pro vývoz ze Zimbabwe do EU v rámci prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi EU a ESA od 1. července 2021

Loni v říjnu Komise EU oznámila, že od 1. července 2021 bude dovoz produktů pocházejících ze Zimbabwe do EU využívat preferenčního sazebního zacházení stanoveného v prozatímní dohodě EPA pouze po předložení prohlášení na faktuře vyhotovených zimbabwskými vývozci registrovanými v systému REX EU nebo kterýmkoli vývozcem pro jakoukoli zásilku, pokud jeho celková hodnota nepřesahuje 6 000 EUR.

Od tohoto data Zimbabwe přestalo vydávat průvodní osvědčení EUR.1 a prohlášení na faktuře vyhotovená schválenými vývozci již nejsou přijímána.

Více informací naleznete na: GŘ TAXUD – sebecertifikace registrovanými vývozci pro zimbabwský vývoz do EU v rámci prozatímní dohody o hospodářském partnerství mezi EU a ESA od 1. 2021

Sdílet tuto stránku:

Rychlé odkazy