31 oktober 2021

Självcertifiering av registrerade exportörer för export från Zimbabwe till EU inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA från och med 01/07/2021

I oktober förra året meddelade kommissionen att import till EU av produkter med ursprung i Zimbabwe från och med den 1 juli 2021 endast kommer att omfattas av den förmånsbehandling i tullhänseende som föreskrivs i interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap, endast mot uppvisande av fakturadeklarationer som upprättats av zimbabwiska exportörer som är registrerade i EU:s REX-system, eller av någon exportör för varje sändning, förutsatt att dess totala värde inte överstiger 6 000 EUR.

Zimbabwe har från och med den dagen slutat att utfärda varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer som upprättats av godkända exportörer godtas inte längre.

För ytterligare information: GD Skatter och tullar – Självcertifiering av registrerade exportörer av zimbabwisk export till EU inom ramen för interimsavtalet om ekonomiskt partnerskap mellan EU och ESA från och med 01/07/2021

Dela sidan:

Genvägar