31 oktober 2021

Selvcertificering fra registrerede eksportører for eksport fra Zimbabwe til EU i henhold til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og ESA fra 01/07/2021

I oktober sidste år meddelte Kommissionen, at import til EU af produkter med oprindelse i Zimbabwe fra den 1. juli 2021 kun vil være omfattet af den præferencetoldbehandling, der er fastsat i den foreløbige ØPA, udelukkende mod forelæggelse af fakturaerklæringer udstedt af Zimbabwes eksportører, der er registreret i EU's REX-system, eller af eksportører for enhver sending, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

Fra denne dato er Zimbabwe ophørt med at udstede varecertifikater EUR.1, og fakturaerklæringer fra godkendte eksportører godtages ikke længere.

For yderligere information: GD TAXUD — Selvcertificering foretaget af registrerede eksportører for Zimbabwes eksport til EU i henhold til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem EU og ESA fra 01/07/2021

Del denne side: