31 Deireadh Fómhair 2021

Féindeimhniúchán ag onnmhaireoirí cláraithe d’easpórtálacha ón tSiombáib isteach san AE faoi EPA eatramhach AE-GSE ón 01/07/2021

I mí Dheireadh Fómhair seo caite, d’fhógair Coimisiún an Aontais Eorpaigh, amhail ón 1 Iúil 2021, nach mbainfidh allmhairí isteach san AE de tháirgí de thionscnamh na Siombáibe ach an chóir fhabhrach taraife dá bhforáiltear san EPA eatramhach, go heisiach ar thíolacadh dearbhuithe sonraisc a rinne onnmhaireoirí na Siombáibe atá cláraithe i gcóras REX AE, nó ag aon onnmhaireoir d’aon choinsíneacht, ar choinníoll nach mó ná EUR 6 000 luach iomlán na coinsíneachta sin.

Ón dáta sin, stad an tSiombáib de dheimhnithe gluaiseachta EUR.1 a eisiúint agus ní ghlacfar a thuilleadh le dearbhuithe sonraisc arna ndéanamh ag onnmhaireoirí formheasta.

Tuilleadh eolais: DG TAXUD – Féindeimhniúchán ó onnmhaireoirí cláraithe le haghaidh onnmhairí na Siombáibe isteach san AE faoi EPA eatramhach AE-GSE ón 01/07/2021

Roinn an leathanach seo: